Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZO-4/2022 Przeprowadzenie przeglądów kwartalnych oraz usługa serwisowa urządzeń systemu sygnalizacji pożaru oraz urządzeń systemu oddymiania w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach”

Beata Bujak
Śląski Zarząd Nieruchomości Department: Zespół Zamówień Publicznych
Deadlines:
Published : 14-02-2022 12:19:00
Placing offers : 18-02-2022 12:00:00
Offers opening : 18-02-2022 12:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach zaprasza do złożenia oferty na usługę " Przeprowadzenie przeglądów kwartalnych oraz usługa serwisowa urządzeń systemu sygnalizacji pożaru oraz urządzeń systemu oddymiania w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach"

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
04_2022- Zapytanie ofertowe.pdf pdf 4265.72 2022-02-14 12:19:00 Proceeding
załącznik nr 2 - formularz oferty .docx docx 27.49 2022-02-14 12:19:00 Proceeding
załącznik nr 3 wzór umowy.pdf pdf 336.3 2022-02-14 12:19:00 Proceeding
Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 292.18 2022-02-22 13:52:54 Public message
Unieważnienie zapytania ofertowego.pdf pdf 483.82 2022-02-25 15:30:46 Public message

Announcements

2022-02-25 15:30 Beata Bujak Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego.

Unieważnienie zapyta [...].pdf

2022-02-22 13:52 Beata Bujak Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniej [...].pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przeprowadzeniu przeglądów kwartalnych oraz usługa serwisowa urządzeń systemu sygnalizacji pożaru oraz urządzeń systemu oddymiania w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach” załącznik nr 2 formularz oferty 1 pc. - (0)
Currency rates NBP

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Warunki udziału w postępowaniu - Proszę o dołączenie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu : 1 )scan dokumentu Zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące polegającą na instalowaniu, obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze (izotopowe czujki dymu) oraz obrocie tymi urządzeniami. 2 )Referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Attachment required (0)
4 Umowa - Potwierdzam zapoznanie się z warunkami umowy i akceptuje je. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 243