Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 1/2022 Wymiana podłogi sportowej w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Sienkiewicza 3 w Świeciu

Mirosława Zwierz
Gmina Międzybórz
Deadlines:
Published : 13-02-2022 10:08:00
Placing offers : 04-03-2022 11:00:00
Offers opening : 04-03-2022 11:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ .doc doc 960 2022-02-13 10:08:00 Proceeding
zalaczniki_1-5_do_SWZ.doc doc 183.5 2022-02-13 10:08:00 Proceeding
Zał nr 8 do swz Projekt wykonania podłogi Hali w Świeciu.docx docx 612.46 2022-02-13 10:08:00 Proceeding
Zał nr 8.1 do swz - przedmiar prac.odt odt 45.27 2022-02-13 10:08:00 Proceeding
Zał nr 9 doswz WYMAGANIA OGOLNE.DOC DOC 135.5 2022-02-13 10:08:00 Proceeding
Zał nr 9.2 MONTAZ POSADZKI SPORTOWEJ.DOC DOC 349 2022-02-13 10:08:00 Proceeding
Zał. nr 7 - wzór zobowiązania.doc doc 37.5 2022-02-13 10:08:00 Proceeding
Załacznik nr 9.1 do swz specyfikacja techniczna prace rozbiórkowe.doc doc 57.5 2022-02-13 10:08:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 do SWZ projekt umowy parkiet.docx docx 33.38 2022-02-13 10:08:00 Proceeding
unieważnienie.doc doc 28 2022-03-01 22:43:51 Public message

Announcements

2022-03-01 22:43 Mirosława Zwierz Unieważnienie postępowania

unieważnienie.doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 728