Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PN 11/22 PN11/22-dostawa płynów infuzyjnych i szczepionek

Deadlines:
Published : 11-02-2022 09:06:00
Placing offers : 18-03-2022 09:00:00
Offers opening : 18-03-2022 09:05:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
PN 11 22 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 960.17 2022-02-11 09:06:00 Proceeding
PN 11 22 SWZ.BES.pdf pdf 283.76 2022-02-11 09:06:00 Proceeding
PN 11 22 zał. nr 1.BES.pdf pdf 138.45 2022-02-11 09:06:00 Proceeding
PN 11 22_zal_2formularzoferty.BES.pdf pdf 164.87 2022-02-11 09:06:00 Proceeding
PN 11 22_JEDZ_zal_3.BES.pdf pdf 212.57 2022-02-11 09:06:00 Proceeding
PN 11 22 grupa_zal_4.BES.pdf pdf 70.04 2022-02-11 09:06:00 Proceeding
PN 11 22_zał 5_Warunki_Umowne.BES.pdf pdf 86.37 2022-02-11 09:06:00 Proceeding
PN 11 22_oświadczenieWykonawcy_zal_6.BES.pdf pdf 83.79 2022-02-11 09:06:02 Proceeding
PN 11 22 zał. nr 1.ods ods 32.87 2022-02-11 09:34:58 Public message
PN 11 22_zal_2formularzoferty.docx docx 14.99 2022-02-11 09:34:58 Public message
PN 11 22_JEDZ_zal_3.odt odt 42.09 2022-02-11 09:34:58 Public message
PN 11 22 grupa_zal_4.doc doc 22.5 2022-02-11 09:34:58 Public message
PN 11 22_zał 5_Warunki_Umowne.docx docx 15.11 2022-02-11 09:34:58 Public message
PN 11 22_oświadczenieWykonawcy_zal_6.doc doc 21 2022-02-11 09:34:58 Public message
22_02_22_Pytania i Odpowiedzi PN 11 22.BES.pdf pdf 732.3 2022-02-22 13:32:00 Public message
24_02_22_Pytania i Odpowiedzi II PN_ 11_ 22.BES.pdf pdf 735.49 2022-02-24 11:09:38 Public message
28_02_22_modyfikacja_SWZ.pdf pdf 87.19 2022-02-28 11:35:50 Public message
22_02_28_ZMIANA_SWZ_pismo.BES.pdf pdf 819.19 2022-02-28 11:35:50 Public message
28_02_22_ZMIANA PN 11 22_zal_2formularzoferty.BES.pdf pdf 903.31 2022-02-28 11:35:50 Public message
28_02_22_ZMIANA PN 11 22_zal_2formularzoferty.docx docx 25.23 2022-02-28 11:35:50 Public message
28_02_22_ZMIANA_zał 5_Warunki_Umowne.BES.pdf pdf 403.29 2022-02-28 11:35:50 Public message
28_02_22_ZMIANA_zał 5_Warunki_Umowne.docx docx 24.08 2022-02-28 11:35:50 Public message
01_03_22_pytania i odpowiedzi III pn_ 11_ 22.BES.pdf pdf 752.9 2022-03-01 13:19:21 Public message
03_03_22_pytania i odpowiedzi IV PN11_ 22 płyny i szczepionki.BES.pdf pdf 738.71 2022-03-03 10:38:51 Public message
II ZMIANA OGŁOSZENIA _w toku procesu publikacji.pdf pdf 77.86 2022-03-04 10:49:30 Public message
04_03_22_II ZMIANA_SWZ_pismo.BES.pdf pdf 1021.24 2022-03-04 10:49:30 Public message
1 ZMIANA TERMINU dla płyny i szczepionki .BES.pdf pdf 601.72 2022-03-04 10:49:30 Public message
4_03_22_Pytania i Odpowiedzi V PN11_ 22 płyny i szczepionki.BES.pdf pdf 732.79 2022-03-04 10:49:30 Public message
Sprostowanie ogłoszenia II opublikowane .pdf pdf 93.66 2022-03-07 10:29:22 Public message
PN 11 22 Informacja o kwocie.BES.pdf pdf 69.88 2022-03-18 07:04:20 Public message
PN 11 22 Informacja z otwarcia ofert.BES.pdf pdf 75.49 2022-03-18 10:47:35 Public message
PN 1122 wybór.BES.pdf pdf 829.01 2022-04-07 07:41:33 Public message

Announcements

2022-04-07 07:41 Elwira Stołba Wybór i odrzucenia

PN 1122 wybór.BES.pd [...].pdf

2022-03-18 10:47 Elwira Stołba Zestawienie zbiorcze ofert

PN 11 22 Informacja [...].pdf

2022-03-18 07:04 Elwira Stołba Informacja o kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia

PN 11 22 Informacja [...].pdf

2022-03-07 10:29 Elwira Stołba Sprostowanie ogłoszenia II opublikowane

Sprostowanie ogłosze [...].pdf

2022-03-04 10:49 Elwira Stołba 1. II Zmiana Ogłoszenia - w trakcie procesu publikacji.
2. II Zmiana SWZ - pismo.
3. Zmiana terminu.
4. Pytania i odpowiedzi V.

II ZMIANA OGŁOSZENIA [...].pdf

04_03_22_II ZMIANA_S [...].pdf

1 ZMIANA TERMINU dla [...].pdf

4_03_22_Pytania i Od [...].pdf

2022-03-03 10:38 Elwira Stołba Pytania i odpowiedzi IV

03_03_22_pytania i o [...].pdf

2022-03-01 13:19 Elwira Stołba Pytania i odpowiedzi III

01_03_22_pytania i o [...].pdf

2022-02-28 11:35 Elwira Stołba 1. Zmiana ogłoszenia.
2. Zmiana SWZ - pismo.
3. Załącznik nr 2 do SWZ "Formularz Oferty" - po zmianie z dnia 28.02.2022r.
4. Załącznik nr 5 do SWZ "Warunki umowne" - po zmianie z dnia 28.02.2022r.

28_02_22_modyfikacja [...].pdf

22_02_28_ZMIANA_SWZ_ [...].pdf

28_02_22_ZMIANA PN 1 [...].pdf

28_02_22_ZMIANA PN 1 [...].docx

28_02_22_ZMIANA_zał [...].pdf

28_02_22_ZMIANA_zał [...].docx

2022-02-24 11:09 Elwira Stołba Pytania i odpowiedzi II

24_02_22_Pytania i O [...].pdf

2022-02-22 13:32 Elwira Stołba Pytania i odpowiedzi I

22_02_22_Pytania i O [...].pdf

2022-02-11 09:34 Elwira Stołba Załączniki do SWZ w wersji edytowalnej

PN 11 22 zał. nr 1.o [...].ods

PN 11 22_zal_2formu [...].docx

PN 11 22_JEDZ_zal_3. [...].odt

PN 11 22 grupa_zal_4 [...].doc

PN 11 22_zał 5_Warun [...].docx

PN 11 22_oświadczeni [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 688