Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: NZP/EF/2/2022 „Kompleksowe ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów mechanicznych Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.”

Deadlines:
Published : 08-02-2022 13:36:00
Placing offers : 15-02-2022 10:00:00
Offers opening : 15-02-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 172.56 2022-02-08 13:36:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1303.8 2022-02-08 13:36:00 Proceeding
Załącznik K1 do SWZ- Wykaz pojazdów.xlsx xlsx 26.28 2022-02-08 13:36:00 Proceeding
Załącznik K2 do SWZ.pdf pdf 434.74 2022-02-08 13:36:00 Proceeding
Załącznik 2a do SWZ-Formularz cenowy.xlsx xlsx 29.48 2022-02-08 13:36:00 Proceeding
Formularz ofertowy i Załącznik nr 3.docx docx 119.7 2022-02-08 13:36:00 Proceeding
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW- informacja o otwartych ofertach.pdf pdf 437.56 2022-02-15 13:30:33 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 489.65 2022-02-21 11:38:50 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 71.55 2022-03-10 08:55:02 Public message

Announcements

2022-03-10 08:55 Zamówienia Publiczne LPGK Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 10.03.2022r.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-02-21 11:38 Zamówienia Publiczne LPGK Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21.02.2022r.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-02-15 13:30 Zamówienia Publiczne LPGK Informacja o otwartych ofertach (znak pisma: NZP/44/2022).

DO WSZYSTKICH WYKONA [...].pdf

2022-02-15 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 358.065,17 zł.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 440