Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CUW.PK.343.3.2022 Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.04.2022r. do 31.03.2023r.

Agnieszka Witkowska
Powiat Kętrzyński Department: Zamówienia publiczne
Deadlines:
Published : 08-02-2022 11:24:00
Placing offers : 16-02-2022 10:00:00
Offers opening : 16-02-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 181.78 2022-02-08 11:24:00 Proceeding
1. SWZ. podpisane.pdf pdf 505.59 2022-02-08 11:24:00 Proceeding
1. Zał nr 1a-wykaz punktów poboru.xls xls 42 2022-02-08 11:24:00 Proceeding
1. Zał nr 1b-wykaz punktów poboru.xls xls 43.5 2022-02-08 11:24:00 Proceeding
1. Zał nr 2-formularz oferty.doc doc 97 2022-02-08 11:24:00 Proceeding
1. Zał nr 3.1-oświadczenie z art. 125 ust 1 Pzp (składane z Ofertą).doc doc 69 2022-02-08 11:24:00 Proceeding
1. Zał nr 3.2-oświadczenie podmiotu udostepniającego (składane z Ofertą).doc doc 58 2022-02-08 11:24:00 Proceeding
1. Zał nr 4-oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp (składane z Ofertą).doc doc 48 2022-02-08 11:24:00 Proceeding
1. Zał nr 5-oświadczenie o aktualności danych (składane na wezwanie).doc doc 38 2022-02-08 11:24:00 Proceeding
1. Zał nr 6a-projektowane postanowienia Umowy.doc doc 181 2022-02-08 11:24:00 Proceeding
1. Zał nr 6b-projektowane postanowienia Umowy.doc doc 171 2022-02-08 11:24:00 Proceeding
Odpowiedzi nr 1.pdf pdf 409.66 2022-02-11 09:06:56 Public message
Odpowiedzi nr 2.pdf pdf 783.56 2022-02-15 13:34:37 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 258.92 2022-02-16 12:38:58 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 345 2022-02-18 14:30:31 Public message

Announcements

2022-02-18 14:30 Agnieszka Witkowska Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-02-16 12:38 Agnieszka Witkowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-02-16 10:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
Część I – 307 211,32 zł brutto
Część II – 296 354,11 zł brutto
2022-02-15 13:53 Agnieszka Witkowska Pytanie nr 2 z dnia 15.02.2022 r. od Wykonawcy

czy oferta powinna uwzględniać obecnie obowiązujący VAT w stawce 5% (obowiązuje do końca lipca 2022) czy w stawce 23%?
2022-02-15 13:34 Agnieszka Witkowska Wyjaśnienia do SWZ 2

Odpowiedzi nr 2.pdf

2022-02-11 09:06 Agnieszka Witkowska Wyjaśnienia do SWZ

Odpowiedzi nr 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 613