Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZ.271.11.2022 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Długiej w Czersku

Arleta Matusik
Gmina Czersk
Deadlines:
Published : 07-02-2022 14:11:00
Placing offers : 15-02-2022 09:00:00
Offers opening : 15-02-2022 09:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
DOKUMENTACJA ROBOTY BUDOWLANE.zip zip 229850.01 2022-02-07 14:11:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU .pdf pdf 166.36 2022-02-07 14:11:00 Proceeding
SWZ.docx docx 1225.8 2022-02-07 14:11:00 Proceeding
WZ.271.11.2022 SWZ.pdf pdf 2105.88 2022-02-07 14:11:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIKI DO SWZ.zip zip 12692.37 2022-02-07 14:11:00 Proceeding
WZ.271.11.2022 ODPOWIEDZI.pdf pdf 132.26 2022-02-10 15:54:26 Public message
WZ.271.11.2022 pytanie 1.docx docx 30.7 2022-02-10 15:54:26 Public message
zal. 7 - PPU-po zmianie.docx docx 1205.27 2022-02-10 15:54:26 Public message
informacja-otwarcie ofert.pdf pdf 126.27 2022-02-16 13:40:22 Public message
WZ.271.11.2022 INFORMACJA Z OTWARCIA.doc doc 73.5 2022-02-16 13:40:22 Public message
WZ.271.11.2022 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -platforma.doc doc 116 2022-02-18 13:48:55 Public message
WZ.271.11.2022 INFORMACJA O WYBORZE PLATFORMA.pdf pdf 238.77 2022-02-18 13:48:55 Public message
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA.pdf pdf 67.14 2022-07-12 10:33:35 Public message

Announcements

2022-07-12 10:33 Arleta Matusik OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKU [...].pdf

2022-02-18 13:48 Arleta Matusik INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

WZ.271.11.2022 INFOR [...].doc

WZ.271.11.2022 INFOR [...].pdf

2022-02-16 13:40 Arleta Matusik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

informacja-otwarcie [...].pdf

WZ.271.11.2022 INFO [...].doc

2022-02-15 09:00 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 129.756,47 zł
2022-02-10 15:54 Arleta Matusik
Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań

WZ.271.11.2022 ODPOW [...].pdf

WZ.271.11.2022 pytan [...].docx

zal. 7 - PPU-po zmia [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 443