Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: TBS/94/2022 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlowo-usługową wraz z urządzeniami technicznymi i zagospodarowaniem terenu przy ul. Mehoffera 17 w Ropczycach

Mariusz Wośko
Gmina Ropczyce
Deadlines:
Published : 07-02-2022 13:36:00
Placing offers : 03-03-2022 11:00:00
Offers opening : 03-03-2022 11:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 158.41 2022-02-07 13:36:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 1376.82 2022-02-07 13:36:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx docx 19.49 2022-02-07 13:36:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Dokumentacja projektowa.zip zip 333744.31 2022-02-07 13:36:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - SSTWiOR.zip zip 5124.92 2022-02-07 13:36:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Przedmiary robót.zip zip 1793.25 2022-02-07 13:36:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Projekt umowy.pdf pdf 673.44 2022-02-07 13:36:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - Oświadczenie warunki udzialu postepowaniu.docx docx 18.71 2022-02-07 13:36:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej.docx docx 15.04 2022-02-07 13:36:00 Proceeding
Załącznik nr 8 - Wykaz robót.docx docx 15.26 2022-02-07 13:36:00 Proceeding
Załącznik nr 9 - Wykaz osób.docx docx 14.51 2022-02-07 13:36:00 Proceeding
Pytanie nr 1.pdf pdf 671.76 2022-02-23 12:36:27 Public message
Załącznik do odpowiedzi na pytanie nr 5.zip zip 1110.83 2022-02-23 12:36:27 Public message
Załącznik do odpowiedzi na pytanie nr 6.zip zip 463.94 2022-02-23 12:36:27 Public message
Załącznik do odpowiedzi na pytanie nr 7.zip zip 631.76 2022-02-23 12:36:27 Public message
Pytanie nr 2.pdf pdf 1631.11 2022-02-25 14:23:16 Public message
Załącznik do odpowiedzi na pytanie nr 1 - Decyzja.pdf pdf 4734.1 2022-02-25 14:23:16 Public message
Zmiana SWZ.pdf pdf 460.27 2022-02-25 14:24:06 Public message
ogłoszenie o zmianie.pdf pdf 42.35 2022-02-28 12:05:45 Public message
zmiana SWZ.docx docx 21.68 2022-02-28 13:11:00 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 531.52 2022-03-03 11:35:26 Public message
Sprostowanie informacji z otwarcia ofert.pdf pdf 255.88 2022-03-17 12:58:20 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty strona.pdf pdf 603.56 2022-04-22 13:48:58 Public message

Announcements

2022-04-22 13:48 Mariusz Wośko Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-03-17 12:58 Mariusz Wośko Sprostowanie omyłki w informacji z otwarcia ofert.

Sprostowanie informa [...].pdf

2022-03-03 11:35 Mariusz Wośko Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-03-03 11:03 Mariusz Wośko Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 13.000.000,00 zł brutto
2022-02-28 13:11 Mariusz Wośko Informacja o zmianie treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu

zmiana SWZ.docx

2022-02-28 12:05 Mariusz Wośko Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (zmiana Beneficjenta poręczenia lub gwarancji)

ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-02-25 14:24 Mariusz Wośko Zmiana SWZ o charakterze nieistotnym nie powodująca zmiany ogłoszenia

Zmiana SWZ.pdf

2022-02-25 14:23 Mariusz Wośko Odpowiedzi na zapytania z dnia 21.02.2022 r.

Pytanie nr 2.pdf

Załącznik do odpowie [...].pdf

2022-02-23 12:36 Mariusz Wośko Odpowiedzi na zapytania z dnia 17.02.2022 r.

Pytanie nr 1.pdf

Załącznik do odpowie [...].zip

Załącznik do odpowie [...].zip

Załącznik do odpowie [...].zip

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1994