Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa paliw dla MZK Sp. z o.o. w Grudziądzu

Natalia Lisiecka
Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. Department: Miejski Zakład Komunikacji
Deadlines:
Published : 04-02-2022 14:05:00
Placing offers : 09-03-2022 10:00:00
Offers opening : 09-03-2022 10:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ZP-MZK-2022-05-1 - 2022-OJS025-064401-pl.pdf pdf 147.17 2022-02-04 14:05:00 Proceeding
ZP-MZK-2022-05-1 - SWZ.pdf pdf 1004.48 2022-02-04 14:05:00 Proceeding
ZP-MZK-2022-05-1 - ZAŁ. NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY.docx docx 42.71 2022-02-04 14:05:00 Proceeding
ZP-MZK-2022-05-1 - ZAŁ. NR 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS REALIZACJI DOSTAW.pdf pdf 415.49 2022-02-04 14:05:00 Proceeding
ZP-MZK-2022-05-1 - ZAŁ. NR 3 - PROJEKT UMOWY.pdf pdf 480.69 2022-02-04 14:05:00 Proceeding
ZP-MZK-2022-05-1 - ZAŁ. NR 4 - WYKAZ URZĄDZEŃ.doc doc 74 2022-02-04 14:05:00 Proceeding
ZP-MZK-2022-05-1 - ZAŁ. NR 5 - WYKAZ DOSTAW.doc doc 73.5 2022-02-04 14:05:00 Proceeding
ZP-MZK-2022-05-1 - ZAŁ. NR 6 - JEDZ.doc doc 186 2022-02-04 14:05:00 Proceeding
ZP-MZK-2022-05-1 - ZAŁ. NR 7 - OŚWIADCZENIE JEDZ.docx docx 29.11 2022-02-04 14:05:00 Proceeding
ZP-MZK-2022-05-1 - ZAŁ. NR 8 - OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA.docx docx 30.63 2022-02-04 14:05:00 Proceeding
I-ODPOWIEDZI-25-02-2022.pdf pdf 2116.53 2022-02-25 12:40:07 Public message
ZP-MZK-2022-05-1 - ZAŁ. NR 3 - PROJEKT UMOWY-25-02-2022.pdf pdf 606.72 2022-02-25 12:40:35 Public message
II-ODPOWIEDZI-02-03-2022 .pdf pdf 646.07 2022-03-02 13:23:08 Public message
ZP-MZK-2022-05-1 - ZAŁ. NR 3 - PROJEKT UMOWY - 02-03-2022.pdf pdf 607.34 2022-03-02 13:24:45 Public message
INFORMACJA O KWOCIE.pdf pdf 289.07 2022-03-09 10:35:44 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 717.19 2022-03-09 12:30:14 Public message
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.pdf pdf 211.58 2022-03-15 12:11:55 Public message

Announcements

2022-03-15 12:11 Natalia Lisiecka ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBO [...].pdf

2022-03-09 12:30 Natalia Lisiecka INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-03-09 10:35 Natalia Lisiecka INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O KWOCIE. [...].pdf

2022-03-02 13:24 Włodzimierz Tesz ZP-MZK-2022-05-1 - ZAŁ. NR 3 - PROJEKT UMOWY - 02-03-2022

ZP-MZK-2022-05-1 - Z [...].pdf

2022-03-02 13:23 Włodzimierz Tesz II-ODPOWIEDZI-02-03-2022

II-ODPOWIEDZI-02-03- [...].pdf

2022-02-25 12:40 Natalia Lisiecka ZP-MZK-2022-05-1 - ZAŁ. NR 3 - PROJEKT UMOWY-25-02-2022

ZP-MZK-2022-05-1 - Z [...].pdf

2022-02-25 12:40 Natalia Lisiecka I-ODPOWIEDZI-25-02-2022

I-ODPOWIEDZI-25-02-2 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 626