Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DMK/02/2022 r. Zakup fabrycznie nowej myjki kontenerowej - KP7 (zakładana na zabudowę hakową) przystosowanej do pojemników 120 -1100l.

Szymon Łakota
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. Department: Wydział ds. Utrzymania Obiektu i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 02-02-2022 14:15:00
Placing offers : 14-02-2022 10:00:00
Offers opening : 14-02-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zalacznik-nr-3-do-SWZ-Wzor-oswiadczenia-o-przynaleznosci-do-grupy-kapitalowej.doc doc 66.5 2022-02-02 14:15:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - formularz oferty zabudowa myjka.docx docx 22.94 2022-02-02 14:15:00 Proceeding
załącznik nr 2 ośw wykluczenie, warunki.docx docx 15.99 2022-02-02 14:15:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu zabudowa myjka.pdf pdf 138.6 2022-02-02 14:15:00 Proceeding
Wzór umowy.pdf pdf 293.6 2022-02-02 14:15:00 Proceeding
Uniewazenienie postępowania.pdf pdf 48.25 2022-02-14 14:46:39 Public message

Announcements

2022-02-14 14:46 Szymon Łakota Informacja o unieważnieniu postępowania.
(w załączeniu)

Uniewazenienie postę [...].pdf

2022-02-14 14:27 Szymon Łakota Informacja z otwarcia ofert:
Data otwarcia: 14.02.2022 r. godzina: 10:07

Złożona oferta:
„ECO – CARS” Karol Mrówczyński, Nekielka, ul. Leśna 16, 62-330 Nekla. Cena oferty brutto: 602.700,00 zł. Skrócenie terminu dostawy: 0 dni.
2022-02-14 10:00 Buyer message 602700

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 284