Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: PIGK.271.1.2022 Gmina Kamień Pomorski. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.04.2022 do 31.03.2023

Deadlines:
Published : 28-01-2022 09:15:00
Placing offers : 28-02-2022 10:00:00
Offers opening : 28-02-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

  • Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 149.92 2022-01-28 09:15:00 Proceeding
SWZ.PIGK.271.1.2021.pdf pdf 16648.07 2022-01-28 09:15:00 Proceeding
SWZ_Zal_1a_Wykaz_PPE.xls xls 64 2022-01-28 09:15:00 Proceeding
SWZ_Zal_1b_Wykaz_PPE.xls xls 73 2022-01-28 09:15:00 Proceeding
SWZ_Zal_2_Formularz Oferty.doc doc 197.5 2022-01-28 09:15:00 Proceeding
SWZ_Zal_3_JEDZ.doc doc 190.5 2022-01-28 09:15:00 Proceeding
SWZ_Zal_4_Wykaz dostaw.doc doc 65.5 2022-01-28 09:15:00 Proceeding
SWZ_Zal_5,6, 8_Oswiadczenie_OSD_ oswiadczenie_grupa_kapitalowa_ oswiadczenie_wspolnie.doc doc 59 2022-01-28 09:15:00 Proceeding
SWZ_Zal_7_Oswiadczenie_aktualnosc.doc doc 45.5 2022-01-28 09:15:00 Proceeding
SWZ_Zal_9_Projektowane_postanowienia_Umowy.doc doc 175 2022-01-28 09:15:00 Proceeding
zmiana ogłoszenia nr 1.pdf pdf 92.54 2022-02-07 09:52:32 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 262.28 2022-02-28 14:05:38 Public message
informacja o wyborze oferty- na stronę.pdf pdf 650.92 2022-03-22 09:54:55 Public message

Announcements

2022-03-22 09:54 Agata Rudyk Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.)- dalej Pzp, zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

informacja o wyborze [...].pdf

2022-02-28 14:05 Agata Rudyk Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019), przekazuje informację z otwarcia ofert.

informacja z otwarci [...].pdf

2022-02-28 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 971.523,33 zł brutto.
2022-02-07 09:52 Agnieszka Zygadlewicz Zamawiający przekazuje zmianę nr 1 ogłoszenia o zamówieniu. Treść SWZ i termin otwarcia ofert pozostają bez zmian.

zmiana ogłoszenia nr [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 689