Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-78/22/5/Ł Zwiększenie funkcjonalności stref wschodniej, zachodniej, południowej i północnej systemu TetraNode firmy Rohill eksploatowanej przez Komendę Stołeczną Policji

Deadlines:
Published : 28-01-2022 09:10:00
Placing offers : 24-02-2022 10:00:00
Offers opening : 24-02-2022 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2022-OJS020-046428-pl.pdf pdf 120.79 2022-01-28 09:10:00 Proceeding
SWZ- WZP-78.225.Ł.doc doc 521.5 2022-01-28 09:10:00 Proceeding
SWZ- WZP-78.225.Ł.pdf pdf 1016.18 2022-01-28 09:10:00 Proceeding
Załączniki do edycji.doc doc 255.5 2022-01-28 09:10:00 Proceeding
informacja o uniewaznieniu postepowania.pdf pdf 60.99 2022-02-24 14:43:26 Public message
informacja o unieważnieniu postępowania.doc doc 72 2022-02-24 14:43:26 Public message
2022-OJS045-114703-pl.pdf pdf 98.09 2022-03-04 09:13:13 Public message

Announcements

2022-03-04 09:13 Piotr Sobieraj Ogłoszenie o wyniku postępowania

2022-OJS045-114703-p [...].pdf

2022-02-24 14:43 Piotr Sobieraj Informacja o unieważnieniu postępowania

informacja o uniewaz [...].pdf

informacja o unieważ [...].doc

2022-02-24 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie umowy ramowej wynosi 2.214.000,00 PLN brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 398