Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AT – ZP – 226 | 8 | 2022 DOSTAWA OWOCÓW I WARZYW W 2022 ROKU

Deadlines:
Published : 27-01-2022 13:00:00
Placing offers : 07-02-2022 10:00:00
Offers opening : 07-02-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dział I SWZ art. 275 pkt 2 Owoce i Warzywa.pdf pdf 687.09 2022-01-27 13:00:00 Proceeding
Dział II Opis Przedmiotu Zamówienia.doc doc 96.5 2022-01-27 13:00:00 Proceeding
Dział II Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf pdf 233.08 2022-01-27 13:00:00 Proceeding
Dział III Projektowane postanowienia umowy Owoce.doc doc 81.5 2022-01-27 13:00:00 Proceeding
Dział III Projektowane postanowienia umowy Owoce.pdf pdf 421.27 2022-01-27 13:00:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 104.3 2022-01-27 13:00:00 Proceeding
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy (część 1).xlsx xlsx 11.71 2022-01-27 13:00:00 Proceeding
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy (część 2).xlsx xlsx 12.72 2022-01-27 13:00:00 Proceeding
Załączniki edytowalne.doc doc 105.5 2022-01-27 13:00:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 38.21 2022-02-01 14:16:01 Public message
Wyjaśnienie Nr 1.pdf pdf 566.35 2022-02-01 14:16:01 Public message
Załącznik nr 2 – Formularz cenowy (część 1)_po zmianach.xlsx xlsx 11.72 2022-02-01 14:16:01 Public message
Załącznik nr 3 – Formularz cenowy (część 2)_po zmianach.xlsx xlsx 12.69 2022-02-01 14:16:01 Public message
Zmiana Nr 1.pdf pdf 573.21 2022-02-01 14:16:01 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT podpisana.pdf pdf 682.9 2022-02-07 11:49:07 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - strona.pdf pdf 750.93 2022-02-16 12:55:13 Public message
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty - strona.pdf pdf 618.65 2022-02-25 09:15:47 Public message

Announcements

2022-02-25 09:15 Robert Łęgowik Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o ponowny [...].pdf

2022-02-16 12:55 Robert Łęgowik W załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-02-07 11:49 Robert Łęgowik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-02-07 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 260.051,18 PLN brutto; w tym dla części:
1) 101.390,51 PLN brutto;
2) 158.660,67 PLN brutto.
2022-02-01 14:16 Robert Łęgowik Wyjaśnienia Nr. 1, Zmiana Nr. 1, Zmiana Ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienie Nr 1.pdf

Załącznik nr 2 – For [...].xlsx

Załącznik nr 3 – For [...].xlsx

Zmiana Nr 1.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 804