Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2/BZP-U.510.1/2022/EP „Aktywna Matarnia – zadanie 1 „Bezpieczna droga do szkoły – chodnik/utwardzone pobocze – Klukowo” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 w ramach dokumentacji projektowej pn.: „Budowa chodnika i utwardzonego pobocza przy ulicy Radiowej.”

Deadlines:
Published : 27-01-2022 12:22:00
Placing offers : 11-02-2022 12:00:00
Offers opening : 11-02-2022 12:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1_SWZ Dyrektor.pdf pdf 1610.51 2022-01-27 12:22:00 Proceeding
2_OPZ.pdf pdf 726.73 2022-01-27 12:22:00 Proceeding
3_PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.pdf pdf 771.75 2022-01-27 12:22:00 Proceeding
DOKUMENTY EDYTOWALNE.docx docx 37.28 2022-01-27 12:22:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 27.01.2022 r..pdf pdf 149.81 2022-01-27 12:22:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIKI DO OPZ.zip zip 72790.7 2022-01-27 12:22:00 Proceeding
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ z dnia 04.02.2022 r..pdf pdf 78.41 2022-02-04 08:10:24 Public message
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 11.02.2022 r..pdf pdf 458.04 2022-02-11 13:29:09 Public message
STR INT Wybór oferty wykonawcy z dnia 18.03.2022 r..pdf pdf 137.88 2022-03-18 08:30:02 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 29.03.2022 r..pdf pdf 68.56 2022-03-30 09:02:49 Public message

Announcements

2022-03-30 09:02 Edmund Perszowski OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA z dnia 29.03.2022 r.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-03-18 08:30 Edmund Perszowski INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 18.03.2022 r.

STR INT Wybór oferty [...].pdf

2022-02-11 13:29 Edmund Perszowski INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 11.02.2022 r.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

2022-02-11 12:00 Buyer message Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

INFORM~1.PDF

2022-02-04 08:10 Edmund Perszowski WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ z dnia 04.02.2022 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI S [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1023