Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: UMiG-ZP.271.2.6.2022 Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Skępe oraz Wioska

Krzysztof Jaworski
Miasto i Gmina Skępe
Deadlines:
Published : 27-01-2022 08:20:00
Placing offers : 22-02-2022 11:00:00
Offers opening : 22-02-2022 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 237.03 2022-01-27 08:20:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 342.9 2022-01-27 08:20:00 Proceeding
Załączniki do SWZ.zip zip 27999.81 2022-01-27 08:20:00 Proceeding
Informacja z dnia 27.01.2022 r. o zmianie SWZ.pdf pdf 158.82 2022-01-27 09:13:14 Public message
Załącznik nr 4_obowiązujący od 27.01.2022 r..pdf pdf 375.24 2022-01-27 09:13:14 Public message
Informacja o złozonych ofertach.pdf pdf 155.37 2022-02-22 12:04:44 Public message
Informacja o wyniku postępowania.pdf pdf 139.4 2022-03-03 12:21:20 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 188.87 2022-03-21 14:30:19 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o wyniku postępowania.pdf pdf 174.24 2022-03-21 14:30:19 Public message
Informacja o wysokości środków.pdf pdf 125.63 2022-02-22 11:00:00 Public message

Announcements

2022-03-21 14:30 Krzysztof Jaworski Zamawiający Miasto i Gmina Skępe zamieszcza ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-03-03 12:21 Krzysztof Jaworski Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1129, ze zm.) Zamawiający Miasto i Gmina Skępe przekazuje informację o wyniku postępowania o udzielnie zamówienia.

Informacja o wyniku [...].pdf

2022-02-22 12:04 Krzysztof Jaworski Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2021, poz. 1129, ze zm.) Zamawiający Miasto i Gmina Skępe zamieszcza informację o złożonych ofertach w postępowaniu.

Informacja o złozony [...].pdf

2022-02-22 11:00 Buyer message Na podstawie art. 222 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.) Zamawiający Miasto i Gmina Skępe informuje, że na finansowanie zamówienia pn. Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości Skępe oraz Wioska zamierza przeznaczyć kwotę 6.500.000,00 zł brutto.

Informacja o wysokoś [...].pdf

2022-01-27 09:13 Krzysztof Jaworski Zamawiający Miasto i Gmina Skępe z dniem 26.11.2021 r. na podstawie art. 286 ust 1 ustawy z dnia 19 września 2019 roku (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w sposób wskazany z informacji.

Informacja z dnia 27 [...].pdf

Załącznik nr 4_obowi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 876