Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa i montaż drzwi klasy RC4 szt. 1 i RC2 szt. 2 w budynku na terenie Oddziałów Prewencji Policji w Poznaniu ul. Taborowa 22.

Jarosław Maciejewski
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Department: Wydział Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Published : 26-01-2022 10:07:00
Placing offers : 31-01-2022 13:40:01
Offers opening : 31-01-2022 08:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications


Treść zapytania

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Wydział Inwestycji i Remontów zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi w zakresie zamówienia i montażu drzwi klasy odporności na włamanie RC4 szt.1 (90) i RC2 szt.2 (80) na terenie Oddziałów Prewencji Policji w Poznaniu przy ul. Taborowej 22 .


Zakres wykonania prac :


* Dostawa i montaż drzwi klasy odporności na włamanie RC4 z dwustronną kontrolą dostępu, lewe, pełne, szerokości 90 cm, atestowane z certyfikatem, pokryte obustronnie blachą grubości 2 mm, o kolorze RAL 7024 ( szary ), przestrzeń pomiędzy arkuszami blachy wypełniona wełną mineralną, ościeżnica wykonana z blachy grubości 3 mm, trzy blokady antywyważeniowe od strony zawiasów, trzy zawiasy fi 22 z łożyskami tocznymi. Drzwi wyposażone w elektro-zaczep rewersyjny, zamek główny rozporowy w klasie 7, wkładka klasy 6, zamek górny w klasie 7, gałka/gałka ze stali nierdzewnej.


* Dostawa i montaż drzwi klasy odporności na włamanie RC2 szt. 2 z dwustronną kontrolą dostępu, lewe, pełne, szerokości 80 cm, atestowane z certyfikatem, skrzydło o grubości 75 mm o kolorze RAL 7024 ( szary ), ościeżnicą stałą, progiem aluminiowym, bolce antywyważeniowe, trzy zawiasy. Drzwi wyposażone w elektro-zaczep rewersyjny, zamek listwowym hakowy – podstawowy klasy 4 z trzema trzpieniami, zamek górny klasy 4 z trzema trzpieniami, wkładka klasy C, gałka/gałka z szyldem dolnym i górnym antywłamaniowa klasy 3 z zabezpieczeniem antyrozwierceniowym.
Wymagania Wystawiającego:

 • Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl..

 • KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

 • O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto

 • Termin realizacji zamówienia - 6 tygodni od daty dostarczenia zlecenia

 • Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów zawartych w treści ogłoszenia.

 • Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/ przesyłki leżą po stronie wykonawcy.

 • Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności do 30 dni od wykonania usługi, dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres. Podstawę rozliczenia robót będzie stanowił zatwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru robót.

 • Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad

 • Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy

 • Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia

 • Kryterium oceny najniższa cena, termin wykonania, wcześniejsza terminowa realizacja tego typu zleceń

 • Dostawca, który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty (terminowość dostaw, zgodność faktury z zamówieniem itp. Nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu

 • Do zamówienia nie ma zastosowanie art.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Attachments

There are no attachments in this proceeding

Announcements

2022-01-31 13:40 Jarosław Maciejewski Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Informuję, że przedmiotowe postępowanie zostało anulowane z uwagi na zmiany warunków i wymogów technicznych prowadzonego remontu.

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa i montaż drzwi RC4 i RC2 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7094 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - ... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)

The number of page views: 215