Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SWZ NR 5/2022/Włodawa Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włodawie

Deadlines:
Published : 26-01-2022 10:00:00
Placing offers : 14-02-2022 12:00:00
Offers opening : 14-02-2022 12:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
F612 SWZ tryb podstawowy bez negocjacji(3).pdf pdf 604.51 2022-01-26 10:00:00 Proceeding
Załączniki do SWZ wersja edytowalna tryb podst.majtek.DOC DOC 177 2022-01-26 10:00:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 159.44 2022-01-26 10:00:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 02.02.2022.pdf pdf 37.05 2022-02-02 12:02:09 Public message
Zmiany do SWZ z dnia 02.02.2022 r..pdf pdf 197.02 2022-02-02 12:02:09 Public message
Odpowiedzi na pytania z dnia 07.02.2022.pdf pdf 747.79 2022-02-07 12:24:35 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 07.02.2022.pdf pdf 37.07 2022-02-07 12:24:35 Public message
Odpowiedź na pytania z dnia 08.02.2022.pdf pdf 189.13 2022-02-08 15:02:03 Public message
Poprawiony Formularz dla zadań Pakietu II.DOC DOC 106 2022-02-08 15:02:03 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.02.2022.pdf pdf 37.07 2022-02-10 15:50:13 Public message
Zmiany do SWZ z dnia 10.02.2022.pdf pdf 195.78 2022-02-10 15:50:13 Public message
Informacja o kwocie na realizację zamówienia.pdf pdf 369.78 2022-02-14 12:03:19 Public message
Informacja o otwarciu ofert.pdf pdf 124.48 2022-02-14 13:26:50 Public message
Ogłoszenie o wynikach postępowania z dnia 15.02.2022 r..pdf pdf 215.03 2022-02-15 10:48:49 Public message

Announcements

2022-02-15 10:48 Anna Wika Szanowni Państwo,

w załączeniu ogłoszenie o wynikach.

Ogłoszenie o wynikac [...].pdf

2022-02-14 13:26 Anna Wika Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam informację z otwarcia postępowania.

Informacja o otwarci [...].pdf

2022-02-14 12:03 Anna Wika Szanowni Państwo,

w załączeniu informacja o kwocie przeznaczonej na realizacę zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-02-10 15:50 Anna Wika Szanowni Państwo,

informuję o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

Pozdrawiam Anna Wika

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiany do SWZ z dnia [...].pdf

2022-02-08 15:02 Anna Wika Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam zmiany do SWZ.

Pozdrawiam Anna Wika

Odpowiedź na pytania [...].pdf

Poprawiony Formularz [...].DOC

2022-02-07 12:24 Anna Wika Szanowni Państwo,

w załączeniu odpowiedzi na pytania oraz zmiany do SWZ.

Pozdrawiam Anna Wika

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-02-02 12:02 Anna Wika Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam ogłoszenie o zmianie do SWZ.

Pozdrawiam Anna Wika

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiany do SWZ z dnia [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 683