Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZTZ PN/01/2022 Obsługa przewozów pasażerskich w transporcie zbiorowym minimum jednym autobusem

Deadlines:
Published : 24-01-2022 12:06:00
Placing offers : 31-01-2022 09:00:00
Offers opening : 31-01-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Specyfikacja Warunków Zmówienia.docx docx 76.83 2022-01-24 12:06:00 Proceeding
Zał. nr 1 - Wymagania techniczne.docx docx 39.57 2022-01-24 12:06:00 Proceeding
Zał. nr 6 - Wzór umowy.docx docx 70.63 2022-01-24 12:06:00 Proceeding
Zał. R1.pdf pdf 65.34 2022-01-24 12:06:00 Proceeding
Zał. nr 5 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postepowaniu.docx docx 32.04 2022-01-24 12:06:00 Proceeding
Zał. nr 4 - Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów.docx docx 44.14 2022-01-24 12:06:00 Proceeding
Zał. nr 3 - Oświadczenie o przynależności lub braku do tej samej grupy kapitałowej.docx docx 44.76 2022-01-24 12:06:00 Proceeding
Zał. nr 2 - Formularz oferty.docx docx 33.6 2022-01-26 11:30:08 Proceeding
Zał. nr 2 - Formularz oferty.docx docx 33.6 2022-01-26 11:29:34 Public message
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamowienia.pdf pdf 170.46 2022-01-31 12:13:11 Public message
Zbiorcze zestawienie ofert.pdf pdf 949.63 2022-01-31 13:34:49 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 371.54 2022-02-01 12:34:07 Public message

Announcements

2022-02-01 12:34 Łukasz Kosobucki Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-01-31 13:34 Łukasz Kosobucki Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu.

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2022-01-31 12:13 Łukasz Kosobucki W związku z problemami technicznymi z przesyłem plików Zamawiający z opóźnieniem publikuje na platformie Informacje o kwocie na sfinansowanie zamówienia.

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-01-26 11:29 Łukasz Kosobucki W związku z brakiem pliku, Zamawiający uzupełnia dokumentację o formularz oferty.

Zał. nr 2 - Formular [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 399