Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: AE/ZP-27-02/22 Dostawa ambulansów sanitarnych typu A2 dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie - AE/ZP-27-02/22

Deadlines:
Published : 24-01-2022 11:07:00
Placing offers : 11-02-2022 09:00:00
Offers opening : 11-02-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Załączniki do postępowania:

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Formularz Ofertowy

4. Załącznik Nr 1 - Formularz Cenowy

5. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

6. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy

7. Załączniki Nr 4.1 - 4.2 - Wymagania dotyczące parametrów przedmiotu zamówienia

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 90 2022-01-24 11:07:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 127.64 2022-01-24 11:07:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 754.35 2022-01-24 11:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 816 2022-01-24 11:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.doc doc 35.5 2022-01-24 11:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 42.5 2022-01-24 11:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.1.docx docx 45.57 2022-01-24 11:07:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.2.doc doc 170 2022-01-24 11:07:00 Proceeding
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 38.01 2022-01-31 15:30:11 Public message
Zmiana treści SWZ.PDF PDF 577.99 2022-01-31 15:35:10 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.pdf pdf 40.38 2022-02-02 13:43:49 Public message
Pytania i odpowiedzi do tresci SWZ.PDF PDF 10868.74 2022-02-02 13:44:25 Public message
Załącznik Nr 4.1 PO ZMIANIE.docx docx 45.44 2022-02-02 13:44:25 Public message
Załącznik Nr 4.2 PO ZMIANIE.doc doc 169 2022-02-02 13:44:25 Public message
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2.pdf pdf 38.01 2022-02-04 09:40:04 Public message
Załącznik Nr 4.2 PO 2 ZMIANIE.doc doc 169 2022-02-04 09:40:50 Public message
Zmiana treści SWZ.PDF PDF 427.91 2022-02-04 09:40:50 Public message
Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamóweiń Publicznych.pdf pdf 93.09 2022-02-11 09:10:39 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 397.65 2022-02-11 11:11:22 Public message
Informacja o wyborze najk. oferty Platforma.PDF PDF 1092.96 2022-03-01 13:54:02 Public message

Announcements

2022-03-01 13:54 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].PDF

2022-02-11 11:11 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-02-11 09:10 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja, o której [...].pdf

2022-02-04 09:40 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ wraz z drugą zmianą Załącznika Nr 4.2 do SWZ po zmianie treści SWZ
UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 11.02.2022 r. - składanie ofert godz. 09:00, otwarcie ofert godz. 10:00

Załącznik Nr 4.2 PO [...].doc

Zmiana treści SWZ.PD [...].PDF

2022-02-04 09:40 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 2

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2022-02-02 13:44 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SWZ wraz z Załącznikiem Nr 4.1 do SWZ i Załącznikiem Nr 4.2 do SWZ po zmianie treści SWZ
UWAGA!!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 10.02.2022 r. - składanie ofert godz. 09:00, otwarcie ofert godz. 10:00

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

Załącznik Nr 4.1 PO [...].docx

Załącznik Nr 4.2 PO [...].doc

2022-02-02 13:43 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

2022-01-31 15:35 Zamówienia Publiczne Zmiana treści SWZ
UWAGA !!! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 07.02.2022r. - składanie ofert godz. 09:00, otwarcie ofert godz. 10:00

Zmiana treści SWZ.PD [...].PDF

2022-01-31 15:30 Zamówienia Publiczne Zmiana ogłoszenia o zamówieniu.

Zmiana ogłoszenia o [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1838