Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: OSiR/1/2022 Rozbudowa systemu informatycznego na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.

Deadlines:
Published : 21-01-2022 15:51:00
Placing offers : 31-01-2022 10:00:00
Offers opening : 31-01-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 35, 73-110 Stargard, zwany dalej „Zamawiającym”, na podstawie art. 277, w związku z art. 275 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawia informacje 

o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne na rozbudowę systemu informatycznego na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.


W załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
2. SWZ.pdf pdf 272.78 2022-01-21 15:51:00 Proceeding
3. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ.docx docx 107.97 2022-01-21 15:51:00 Proceeding
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 149.06 2022-01-21 15:51:00 Proceeding
7. Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 37.08 2022-02-01 09:30:42 Public message
11. Zawiadomienie art. 287 ust. 3.pdf pdf 1034.17 2022-02-02 15:21:08 Public message
15. Informacja z otwarcia ofert dodatkowych.pdf pdf 36.25 2022-02-10 10:14:55 Public message
19. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 429.75 2022-02-17 19:39:34 Public message

Announcements

2022-02-17 19:39 Honorata Siry-Jabłońska Zamawiający w załączeniu przekazuje zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

19. zawiadomienie o [...].pdf

2022-02-10 10:14 Honorata Siry-Jabłońska Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert dodatkowych.

15. Informacja z ot [...].pdf

2022-02-02 15:21 Honorata Siry-Jabłońska Zamawiający w załączeniu przekazuje zawiadomienie o przystąpieniu do negocjacji.

11. Zawiadomienie ar [...].pdf

2022-02-01 09:30 Honorata Siry-Jabłońska Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert.

7. Informacja z otw [...].pdf

2022-01-31 10:00 Buyer message Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotowego zadania dysponuje kwotą 282 900,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 523