Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: WZP-138/22/10/IR Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku nr 8 wchodzącego w skład kompleksu budynków dydaktyczno-koszarowych Oddziału Prewencji Policji KSP w Piasecznie

Justyna Gruszczyńska
Komenda Stołeczna Policji
Deadlines:
Published : 21-01-2022 14:18:00
Placing offers : 07-02-2022 10:00:00
Offers opening : 07-02-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 128.67 2022-01-21 14:18:00 Proceeding
SWZ WZP-138-22-10-IR.pdf pdf 1324.85 2022-01-21 14:18:00 Proceeding
Załączniki do SWZ - wersja edytowalna.docx docx 31.12 2022-01-21 14:18:00 Proceeding
Zdjęcia.zip zip 36269.07 2022-01-21 14:18:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi WZP-182-138-22.pdf pdf 108.58 2022-01-25 14:49:17 Public message
Pytania i odpowiedzi WZP-217-138-22.pdf pdf 71.26 2022-01-28 09:34:21 Public message
Pytania i odpowiedzi WZP_257_138_22.pdf pdf 68.69 2022-02-02 09:27:53 Public message
Pytania i odpowiedzi WZP_264_138_22.pdf pdf 81.73 2022-02-02 14:48:45 Public message
Pytania i odpowiedzi WZP_290_138_22.pdf pdf 59.73 2022-02-03 15:44:22 Public message
Informacja z otwarcia ofert, WZP_319_138_22.pdf pdf 63.1 2022-02-07 12:07:55 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 236.7 2022-02-07 12:07:55 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty WZP_453_138_22.pdf pdf 99.34 2022-02-15 15:55:53 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, WZP-453-138-22.pdf pdf 240.25 2022-02-15 15:55:53 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 67.16 2022-02-23 13:50:16 Public message

Announcements

2022-02-23 13:50 Justyna Gruszczyńska Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-02-15 15:55 Justyna Gruszczyńska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].pdf

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-02-07 12:07 Justyna Gruszczyńska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-02-07 10:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 690 000,00 PLN gross
2022-02-03 15:44 Justyna Gruszczyńska
Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawcę i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach:

Pytanie nr 17:
Czy w przedmiocie zamówienia występują okna p.poż. Jeżeli tak, to jakiej klasy, których okien dotyczą oraz podanie ilości sztuk.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w przedmiot zamówienia nie obejmuje okien p.poż.

Pytanie nr 18:
Zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o 7 dni.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.
Wyjaśnienia zapisów SWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-02-02 14:48 Justyna Gruszczyńska Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawcę i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach:

Pytanie nr 13:
Czy na pewno dopuszczają Państwo do realizacji okna dwuszybowe o współczynniku przenikania ciepła Uw≤1,2 W/m2K?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że zdanie w Załączniku nr 7 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia – Program funkcjonalno-użytkowy, w części I pkt 2 ppkt 2.4 „współczynnik U – 0,9-1,2 W/m2K” otrzymuje brzmienie: „współczynnik U – 0,9 W/m2K”.

Pytanie nr 14:
Czy w oknach należy zamontować nawiewniki? Jeżeli tak, prosimy o podanie ich ilości i typu.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w oknach należy zamontować nawiewniki w ilości według dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę.

Pytanie nr 15:
Czy w oknach o wysokości 1700mm należy w każdej szybie zastosować górny, poziomy szpros międzyszybowy, czy też okna mogą być bez szprosów?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w oknach należy zastosować poziomy szpros międzyszybowy tak, by okna wyglądały jak poprzednie.

Pytanie nr 16:
Czy parapety wewnętrzne nie podlegają wymianie?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że parapety wewnętrzne nie podlegają wymianie.Zmiany i wyjaśnienia zapisów SWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-02-02 09:27 Justyna Gruszczyńska Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawcę i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach:

Pytanie nr 10:
Czy Zamawiający posiada podkłady budowlane dotyczące rzutów kondygnacji i elewacji budynku nr 8.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie posiada rzutów kondygnacji i elewacji budynku nr 8.

Pytanie nr 11:
Czy Zamówienie obejmuje również wymianę nawietrzaków? Jeżeli tak, bardzo proszę o podanie ich ilości oraz typu.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nawietrzaki znajdujące się na elewacji nie podlegają wymianie, natomiast stolarka powinna być wyposażona w nawiewniki.

Pytanie nr 12:
Jaka jest grubość muru od wewnątrz (szerokość ościeża)?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że szerokość ościeża wynosi ok. 15 cm.


Wyjaśnienia zapisów SWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-01-28 09:34 Justyna Gruszczyńska Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawcę i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach:

Pytanie nr 8:
Z kim należy dokonywać uzgodnień i o jakie pozwolenia i decyzje administracyjne chodzi. Kto jest administratorem budynku? (zapis w SWZ- Rozdział III, pkt. 2 )
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w przypadku dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie pozwolenia i uzgodnienia wymagane przez organy administracji architektoniczno-budowlanej. Administratorem budynku jest Wydział Administracyjno-Gospodarczy Komendy Stołecznej Policji.

Pytanie nr 9:
Co należy rozumieć pod sformułowaniem dokumentacja? Czy chodzi tu o rysunki stolarki okiennej?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dokumentacja to opis zakresu zadania z rzutami kondygnacji, elewacjami budynku nr 8 i zestawieniem stolarki okiennej.

Wyjaśnienia zapisów SWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

2022-01-25 14:49 Justyna Gruszczyńska Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), informuje o treści pytań zadanych przez Wykonawcę i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach:

Pytanie nr 1:
Czy posiadacie Państwo inwentaryzację obiektu w formacie cad?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie posiada inwentaryzacji obiektu w formacie cad.

Pytanie nr 2:
Jaką orientacyjną powierzchnię całkowitą, ew. użytkową ma budynek?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 3 408 m2.

Pytanie nr 3:
Jest napisane w PFU, że wymiana stolarki ma być zgodna z przepisami p.poż. Czy zatem jest ekspertyza p.poż. dla przedmiotowego budynku?
Odpowiedź:
Zmawiający informuje, że wymiana stolarki powinna zostać wykonana zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami p.poż. Jednocześnie Zmawiający informuje, że nie posiada ekspertyzy p.poż. dla przedmiotowego budynku.

Pytanie nr 4:
Na czym ma polegać odnowienie krat?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że odnowienie krat to czyszczenie ze starej farby (mechaniczne lub piaskowanie) i ponowne pomalowanie z wcześniejszym zabezpieczeniem farbą podkładową.

Pytanie nr 5:
Czy kraty mają spełniać wytyczne zabezpieczenia pomieszczeń?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w przypadku 12 sztuk okien (170x170 cm) jak pokazano na zdjęciu, kraty są przewidziane do ponownego montażu po odnowieniu w taki sam sposób, jak przed demontażem.

Pytanie nr 6:
Czy zmieniać ma się geometria i sposób montażu krat.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że geometria i sposób montażu krat mają pozostać bez zmian.

Pytanie nr 7:
Czy Zamawiający dopuszcza projektanta o specjalności architektonicznej".
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ w tym zakresie i nie dopuszcza projektanta
o specjalności architektonicznej.

Wyjaśnienia zapisów SWZ należy traktować wiążąco dla Stron.

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1095