Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: A-ZP.381.12.2022.KZ Dostawa i montaż oznakowania wewnętrznego i zewnętrznego budynków Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach projektu PPI/WTP/2019/1/00036/U/01

Anna Karska-Zdziebko
Uniwersytet Szczeciński
Deadlines:
Published : 21-01-2022 09:23:00
Placing offers : 04-02-2022 11:30:00
Offers opening : 04-02-2022 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogloszenie o zamówieniu.pdf pdf 95.68 2022-01-21 09:23:00 Proceeding
SWZ A-ZP.381.12.2022.KZ .pdf pdf 1365.38 2022-01-21 09:23:00 Proceeding
Zał. 1 - formularz oferty.DOC DOC 145 2022-01-21 09:23:00 Proceeding
Zał. 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków 125 ust. 1 wariant 2.doc doc 2058.5 2022-01-21 09:23:00 Proceeding
Zał. 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków 125 ust. 1 wariant.doc doc 103 2022-01-21 09:23:00 Proceeding
Zał. 2 - oświadczenie wstepny_125u1 wariant 1.doc doc 2064.5 2022-01-21 09:23:00 Proceeding
Zał. 2 - oświadczenie wstepny_125u1 wariant 2.doc doc 105.5 2022-01-21 09:23:00 Proceeding
Zał. 4 - wykaz dostaw.doc doc 92 2022-01-21 09:23:00 Proceeding
odpowiedź na pytania do SWZ A-ZP.381.12.2022.KZ.pdf pdf 275.62 2022-01-25 13:25:34 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 469.91 2022-02-04 13:39:59 Public message
Wybór oferty A-ZP.381.12.2022.KZ na stronę.pdf pdf 284.65 2022-02-21 09:13:44 Public message

Announcements

2022-02-21 09:13 Kamila Forlańska Zamawiający zamieszcza informację o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Wybór oferty A-ZP.38 [...].pdf

2022-02-04 13:39 Anna Karska-Zdziebko Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-02-04 11:31 Anna Karska-Zdziebko Zamawiający zaprasza na otwarcie ofert w dniu 4.02.2022 r. o godz. 12.00

Dołącz Zoom do spotkania
https://zoom.us/j/93627828374?pwd=SWhtWCtqeVRlMmx2ZG1Ud3dKcVFxQT09

Identyfikator spotkania: 936 2782 8374
Kod dostępu: c25CSs

2022-02-04 11:30 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 220 000,00 zł brutto.
2022-01-25 13:25 Kamila Forlańska Wyjaśnienia nr 1_A-ZP.381.12.2022.KZ

odpowiedź na pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 489