Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FAZ.2800.4.2022-TP Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Opolskiego Centrum Onkologii na okres 12 miesięcy

Deadlines:
Published : 20-01-2022 12:04:00
Placing offers : 28-01-2022 12:00:00
Offers opening : 28-01-2022 12:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dok. edytowalne.7z 7z 674.83 2022-01-20 12:04:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 108.96 2022-01-20 12:04:00 Proceeding
Dok. podpisane.7z 7z 1735.85 2022-01-20 12:04:00 Proceeding
Wyjaśnienia.pdf pdf 540.73 2022-01-25 12:35:59 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 671.8 2022-01-28 14:42:57 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 678.3 2022-02-02 10:43:22 Public message

Announcements

2022-02-02 10:43 Beata Kopeć Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2022-01-28 14:42 Beata Kopeć Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-28 12:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia brutto:
Zadanie 1) 377 685,61 zł
Zadanie 2) 35 478,00 zł
2022-01-25 12:35 Beata Kopeć Wyjaśnienia

Wyjaśnienia.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 316