Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Roboty budowlane Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej systemu klimatyzacji oraz dostawa urządzeń, materiałów i wykonanie instalacji klimatyzacji w WARR S.A. pawilonie A przy ul. Karmelkowej 29we Wrocławiu

Deadlines:
Published : 20-01-2022 11:39:00
Placing offers : 03-02-2022 10:00:00
Offers opening : 03-02-2022 10:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 117.4 2022-01-20 11:39:00 Proceeding
SWZ klimatyzacja pawilon A.docx docx 54.1 2022-01-20 11:39:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do PFU - Rysunki architektoniczne stanu istniejącego..jpg jpg 740.68 2022-01-20 11:39:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do Umowy protokół konieczności.docx docx 18.02 2022-01-20 11:39:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy .docx docx 23.08 2022-01-20 11:39:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawca.docx docx 22.45 2022-01-20 11:39:00 Proceeding
Załącznik nr 2a Oświadczenie Podwykonawca.docx docx 21.77 2022-01-20 11:39:00 Proceeding
Załącznik nr 2b Oświadczenie podmiot udostępniający.docx docx 21.9 2022-01-20 11:39:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Udostępnianie zasobów.docx docx 20 2022-01-20 11:39:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do Umowy.docx docx 22.28 2022-01-20 11:39:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Projekt umowy.docx docx 51.04 2022-01-20 11:39:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Program Funkcjonalno-Użytkowy.docx docx 59.33 2022-01-20 11:39:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do Umowy oświadczenie podwykonawcy.docx docx 27.41 2022-01-20 11:39:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do Umowy.docx docx 28.71 2022-01-20 11:39:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do Umowy Klauzula Informacyjna RODO.docx docx 26.2 2022-01-20 11:39:00 Proceeding
ODPOWIEDZI DO PYTAŃ 25.01.2022.docx docx 15.76 2022-01-26 12:02:06 Public message
INFROMACJA O KWOCIE II 03.02.docx docx 14.86 2022-02-03 10:12:01 Public message
OTWARCIE OFERT II 03.02 II WARR.docx docx 16.11 2022-02-03 11:42:22 Public message
ODRZUCENIE OFERTY I UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA II 15.02 II WARR.docx.pdf pdf 67.03 2022-02-15 14:21:38 Public message

Announcements

2022-02-15 14:21 Hanna Kiec-Gawroniak Dzień dobry, w zał. informacja o unieważnieniu postępowania. Pozdrawiam, Hanna Kiec-Gawroniak

ODRZUCENIE OFERTY I [...].pdf

2022-02-03 11:42 Hanna Kiec-Gawroniak Dzień dobry, w załączeniu przesyłam informację o ofertach jakie wpłynęły. Pozdrawiam, Hanna Kiec-Gawroniak

OTWARCIE OFERT II 03 [...].docx

2022-02-03 10:12 Hanna Kiec-Gawroniak Dzień dobry, Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający informuje o kwocie sfinansowanie zamówienia. Pozdrawiam, Hanna Kiec-Gawroniak

INFROMACJA O KWOCIE [...].docx

2022-01-26 12:02 Hanna Kiec-Gawroniak Dzień dobry, w zał. przesyłam odpowiedź na pytanie dot. postępowania zadane w dniu wczorajszym. Pozdrawiam, Hanna Kiec-Gawroniak

ODPOWIEDZI DO PYTAŃ [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 411