Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZP.272.1.2022 DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI PANELI FOTOWOLTAICZNYCH PV W ZESPOLE SZKÓŁ BRANŻOWYCH W TCZEWIE PRZY UL. CZYŻYKOWSKIEJ 17, W RAMACH ZADANIA PN.„KOMPLEKSOWA MODRNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU TCZEWSKIEGO”

Beata Kozikowska
Powiat Tczewski
Deadlines:
Published : 19-01-2022 09:01:00
Placing offers : 28-01-2022 09:00:00
Offers opening : 28-01-2022 09:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ (1) - podpisany.pdf pdf 2112.77 2022-01-19 09:01:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 132.79 2022-01-19 09:01:00 Proceeding
Załącznik Nr 7 do SWZ - Dokumenty dot. przedmiotu zamówienia.zip zip 1631.04 2022-01-19 09:01:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania do treści SWZ - podpisany.pdf pdf 1250.13 2022-01-21 10:31:49 Proceeding
Modyfikacja treści SWZ - podpisany.pdf pdf 684.66 2022-01-21 10:31:56 Proceeding
Sala Gimnastyczna_instalacje elektryczne_rzut przyziemia.pdf pdf 407.75 2022-01-21 10:32:11 Proceeding
Załączniki edytowalne - aktualizacja z 21.01.2022 r.doc doc 2257.5 2022-01-21 10:32:26 Proceeding
informacja z otwarcia ofert (1) - podpisany.pdf pdf 331.78 2022-01-28 10:09:46 Public message
Informacja o wyborze (1) - podpisany.pdf pdf 584.53 2022-02-03 14:34:24 Public message

Announcements

2022-02-03 14:34 Beata Kozikowska Informacja o wyniku postępowania - wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-01-28 10:09 Beata Kozikowska Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-28 09:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 56.000,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 380