Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: CUW.2611.1.2022 „Dostawa materiałów biurowych i środków czystości dla potrzeb Ustrzyckiej Grupy Zakupowej w Ustrzykach Dolnych na rok 2022”.

Deadlines:
Published : 18-01-2022 15:59:00
Placing offers : 26-01-2022 09:00:00
Offers opening : 26-01-2022 09:15:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 110.49 2022-01-18 15:59:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 300.15 2022-01-18 15:59:00 Proceeding
Zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy.docx docx 30 2022-01-18 15:59:00 Proceeding
Zalacznik_nr_2_III części.zip zip 74.73 2022-01-18 15:59:00 Proceeding
Zalacznik_nr_3_wzor umowy.pdf pdf 267.3 2022-01-18 15:59:00 Proceeding
Zalacznik_nr_4_wykluczenie_z_postepowania.docx docx 25.17 2022-01-18 15:59:00 Proceeding
Zalacznik_nr_6_Wykaz_jednostek_UGZ.pdf pdf 124.03 2022-01-18 15:59:00 Proceeding
Załacznik_nr_5_inne_podmioty.docx docx 23.43 2022-01-18 15:59:00 Proceeding
Odpowiedź na prośbę z dnia 19.01.2022.pdf pdf 410.23 2022-01-20 09:24:45 Public message
Odpowiedź na pytania z dnia 25.01.22 r..pdf pdf 166.76 2022-01-25 11:38:37 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.01.22r..pdf pdf 207.86 2022-01-26 14:47:30 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty 31.01.2022.pdf pdf 541.42 2022-01-31 13:25:41 Public message

Supplier's offers

Expand all
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Część II.BES.pdf pdf 144.67
Pełnomocnictwo PM.BES.BES.pdf pdf 124.35
Zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy.BES.pdf pdf 192.1
Zalacznik_nr_4_wykluczenie_z_postepowania.BES.pdf pdf 115.86
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Formularz cenowy - cz. III.BES.pdf pdf 440.52
Formularz cenowy - cz. II.BES.pdf pdf 381.14
Formularz cenowy - cz. I.BES.pdf pdf 594.13
Formularz ofertowy.BES.pdf pdf 322.5
Oświadczenie wykonawcy.BES.pdf pdf 170.37
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
samooczyszczenie-sig.pdf pdf 27694.06
oferta GL-sig.pdf pdf 1206.08
pełnomocnictwo dla Rafał Woźny 12.08.2021-sig.pdf pdf 322.68
NAME EXTENSION SIZE (kB) DOWNLOAD
Część II-1-1.pdf pdf 733.22
Część III-1-1.pdf pdf 789.68
Zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy-1-1.pdf pdf 658.37
Zalacznik_nr_4_wykluczenie_z_postepowania-1.pdf pdf 498.06

Announcements

2022-01-31 13:25 Marta Paszkowska Szanowni państwo,
Zamawiający przekazuje Zawiadomienie o wyborze oferty.

Z poważaniem
Marta Paszkowska
Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-01-26 14:47 Marta Paszkowska Szanowni państwo,
w załączeniu przesyłam informację z otwarcia ofert z dnia 26.01.2022 r.

Z poważaniem
Marta Paszkowska CUW

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-26 09:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na zrealizowanie przedmiotu zamówienia, z podziałem na części:
Część I - materiały biurowe : 210 897,09
Część II - tonery i tusze: 63 983,22
Część III - środki czystości: 263 656,65
2022-01-25 11:38 Marta Paszkowska Szanowni państwo,
w załączeniu Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania z dnia 25.01.2022 r.

Z poważaniem
Marta Paszkowska
Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych

Odpowiedź na pytania [...].pdf

2022-01-20 09:24 Marta Paszkowska Szanowni państwo,
Zamawiający przekazuje odpowiedź na prośbę Wykonawcy z dnia 19.01.2022 r.

Z poważaniem
Marta Paszkowska
Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych

Odpowiedź na prośbę [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 483