Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: A-ZP.381.03.2022.AKZ Sukcesywne dostawy materiałów i artykułów laboratoryjnych dla potrzeb realizacji projektu BIOG-NET nr umowy POIR.04.04.00-00-1792/18-00

Anna Karska-Zdziebko
Uniwersytet Szczeciński
Deadlines:
Published : 18-01-2022 12:16:00
Placing offers : 01-02-2022 08:30:00
Offers opening : 01-02-2022 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 97.76 2022-01-18 12:16:00 Proceeding
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf pdf 1116.53 2022-01-18 12:16:00 Proceeding
Zał. 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków 125u1 wariant 2.doc doc 2099.5 2022-01-18 12:16:00 Proceeding
Zał. 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków 125u1 wariant.doc doc 138.5 2022-01-18 12:16:00 Proceeding
Zał. 2 - oświadczenie wstępne_125u1 wariant 1.doc doc 139.5 2022-01-18 12:16:00 Proceeding
Zał. 2 - oświadczenie wstępne_125u1 wariant 2.doc doc 2100.5 2022-01-18 12:16:00 Proceeding
Załącznik nr 1b do SWZ_równoważność_modyf.doc doc 178.5 2022-01-18 12:16:00 Proceeding
Zał. 1 - formularz ofertowy zadanie 1 i 2 po zmianie.doc doc 153 2022-01-20 09:47:12 Proceeding
Zał. nr 1a Formularz cen jednostkowych.xlsx xlsx 132.53 2022-01-21 12:11:29 Proceeding
Zał. 1 - formularz ofertowy zadanie 1 i 2 po zmianie.doc doc 153 2022-01-20 09:52:15 Public message
Zał. nr 1a Formularz cen jednostkowych.xlsx xlsx 132.53 2022-01-21 12:15:59 Public message
Odpowiedź na pytanie do swz.pdf pdf 280.82 2022-01-27 12:24:01 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.47 2022-01-27 12:24:01 Public message
Zał. nr 1a Formularz cen jednostkowych po zmianie.xlsx xlsx 132.59 2022-01-27 12:24:01 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 353.8 2022-02-01 13:51:13 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 2.pdf pdf 333.24 2022-02-17 08:16:51 Public message
Unieważnienie postępowania w zakresie zadania nr 1.pdf pdf 388.31 2022-02-18 14:27:36 Public message

Announcements

2022-02-18 14:27 Anna Karska-Zdziebko Zamawiający zamieszcza zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 1.

Unieważnienie postęp [...].pdf

2022-02-17 08:16 Anna Karska-Zdziebko Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 2.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-02-01 13:51 Anna Karska-Zdziebko Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-02-01 08:44 Anna Karska-Zdziebko Zamawiający zaprasza na otwarcie ofert w dniu 1.02. o godz. 9.00

Dołącz Zoom do spotkania
https://zoom.us/j/98176097617?pwd=MkRtekw2M1p4NXB2YWhOelloZmpRZz09

Identyfikator spotkania: 981 7609 7617
Kod dostępu: 45NR4c
2022-02-01 08:30 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
- dla zadania nr 1 - 155 689,71 zł brutto
- dla zadania nr 2 - 26 355,21 zł brutto
2022-01-27 12:24 Anna Karska-Zdziebko Zamawiający przesyła odpowiedź na pytanie. W związku ze zmianą treści SWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
Zamawiający zamieszcza zał nr 1a formularz cen jednostkowych po zmianie.

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zał. nr 1a Formularz [...].xlsx

2022-01-21 12:15 Anna Karska-Zdziebko Zamawiający zamieszcza zał. nr 1 a formularz cen jednostkowych

Zał. nr 1a Formularz [...].xlsx

2022-01-20 09:52 Anna Karska-Zdziebko Zamawiający zamieszcza Zał. 1 formularz ofertowy zadanie 1 i 2 po zmianie.

Zał. 1 - formularz o [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 578