Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: A-ZP.381.05.2022.WB dostawa 645 tapczanów jednoosobowych dla potrzeb Osiedla Studenckiego Uniwersytetu Szczecińskiego

Wojciech Bereszko
Uniwersytet Szczeciński
Deadlines:
Published : 18-01-2022 09:42:00
Placing offers : 28-02-2022 11:30:00
Offers opening : 28-02-2022 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ A-ZP.381.05.2022.WB.pdf pdf 886.13 2022-01-18 09:42:00 Proceeding
Zał. 1 - Formularz oferta A-ZP.381.07.2022.KO.doc doc 2028 2022-01-18 09:42:00 Proceeding
2022-OJS012-025952-pl.pdf pdf 116.12 2022-01-18 09:42:00 Proceeding
oświadczenia.docx docx 18.08 2022-01-18 09:42:00 Proceeding
zmiana swz A-ZP.381.05.2022.WB.pdf pdf 349.99 2022-01-20 11:56:57 Public message
WYJASNIENIE1 A-ZP.381.05.2022.WB.pdf pdf 332.46 2022-02-03 12:51:17 Public message
WYJASNIENIE2 A-ZP.381.05.2022.WB (1).pdf pdf 338.22 2022-02-07 14:25:19 Public message
Foto_tapczanu_do_przetargu.zip zip 6939.29 2022-02-07 14:25:19 Public message
espd-request (5).zip zip 81.75 2022-02-23 14:21:00 Public message
informacja z otwarcia ofert A-ZP.381.05.2022.WB.pdf pdf 440.08 2022-03-01 11:48:11 Public message
wybór A-ZP.381.05.2022.WBstrona.pdf pdf 689.15 2022-03-21 14:13:25 Public message

Announcements

2022-03-21 14:13 Wojciech Bereszko Dzień dobry,
w załączeniu informacja o wyborze oferty.
z poważaniem,
W. Bereszko

wybór A-ZP.381.05.20 [...].pdf

2022-03-01 11:48 Wojciech Bereszko informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-02-28 11:45 Wojciech Bereszko Szanowni Państwo, o godzinie 12 rozpoczynamy sesję otwarcie ofer.
Dane dostę[powe poniżej
Dołącz Zoom do spotkania
https://us04web.zoom.us/j/79223941017?pwd=a70LzjL8kRMgyAOIP9KtyMVMbO4cPm.1

Identyfikator spotkania: 792 2394 1017
Kod dostępu: Gc6WF62022-02-28 11:30 Buyer message Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 882 900,00 PLN
2022-02-23 14:21 Wojciech Bereszko szanowni Państwo,
w załączeniu wzór JEDZ
z poważaniem,
W. Bereszko

espd-request (5).zip

2022-02-07 14:25 Wojciech Bereszko wyjaśnienie nr 2

WYJASNIENIE2 A-ZP.38 [...].pdf

Foto_tapczanu_do_prz [...].zip

2022-02-03 12:51 Wojciech Bereszko wyjaśnienie nr 1

WYJASNIENIE1 A-ZP.38 [...].pdf

2022-01-20 11:56 Wojciech Bereszko informacja o zmianie treści SWZ

zmiana swz A-ZP.381. [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1222