Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: A-ZP.381.07.2022.KO dostawę wyposażenia meblowego dla Uniwersytetu Szczecińskiego

Krystyna Obecna
Uniwersytet Szczeciński
Deadlines:
Published : 18-01-2022 09:42:00
Placing offers : 18-02-2022 11:30:00
Offers opening : 18-02-2022 12:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenia o zamówieniu 2022-OJS012-025852-pl.pdf pdf 154.42 2022-01-18 09:42:00 Proceeding
specyfikacja warunków zamówienia A-ZP.381.07.2022.KO .pdf pdf 1288.47 2022-01-18 09:42:00 Proceeding
oświadczenie o grupie kapitałowej - załącznik do swz.doc doc 34.5 2022-01-18 09:42:00 Proceeding
Zał. 1 - Formularz oferta A-ZP.381.07.2022.KO.doc doc 2065.5 2022-01-18 09:42:00 Proceeding
espd-request.zip zip 81.69 2022-01-18 09:54:17 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert A-ZP.381.07.2022.KO.pdf pdf 270.09 2022-02-21 07:37:15 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty A-ZP.381.07.2022.KO część 2 na stronę.pdf pdf 251.38 2022-03-03 08:08:26 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty A-ZP.381.07.2022.KO część 3 i 4 na stronę.pdf pdf 258.38 2022-03-04 08:13:10 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty A-ZP.381.07.2022.KO - część 1 na stronę.pdf pdf 245.44 2022-03-04 12:48:14 Public message

Announcements

2022-03-04 12:48 Krystyna Obecna informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 1

informacja o wyborze [...].pdf

2022-03-04 08:13 Krystyna Obecna informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert w części 3 i 4

informacja o wyborze [...].pdf

2022-03-03 08:08 Krystyna Obecna informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach części 2

informacja o wyborze [...].pdf

2022-02-21 07:37 Krystyna Obecna informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-02-18 11:30 Buyer message część 1 - 66 000,00 zł brutto, część 2 - 17 040,00 zł brutto, część 3 - 71 040,00 zł brutto, część 4 - 9 702,00 zł brutto
2022-02-18 11:15 Krystyna Obecna Otwarcie ofert nastąpi : 18 lut 2022 o godz. 12:00 na platformie Zoom

https://us04web.zoom.us/j/71380270298?pwd=0UECzuv2CAtNMUKwQuveTpwWrOYey4.1

Identyfikator spotkania: 713 8027 0298
Kod dostępu: rncbK3

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 742