Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: FAZ.2800.3.2022-TP Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Opolskiego Centrum Onkologii w Opolu na okres 12 miesięcy

Deadlines:
Published : 17-01-2022 15:37:00
Placing offers : 27-01-2022 11:00:00
Offers opening : 27-01-2022 11:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Dok edytowalne.7z 7z 55.56 2022-01-17 15:37:00 Proceeding
Zał.2 Projekt umowy dezynfekcja.pdf pdf 265.01 2022-01-17 15:37:00 Proceeding
Dok. podpisane.7z 7z 1339.88 2022-01-17 15:37:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 167.29 2022-01-17 15:37:00 Proceeding
SWZ po zmianach.pdf pdf 507.92 2022-01-21 11:14:33 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.77 2022-01-21 11:14:33 Public message
Wyjaśnienia.pdf pdf 662.66 2022-01-24 14:22:20 Public message
Zał. 1 F asportymentowo-cenowy po zmianach..xlsx xlsx 50.21 2022-01-24 14:22:20 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 680.01 2022-01-27 14:22:31 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 723.08 2022-02-14 14:46:33 Public message

Announcements

2022-02-14 14:46 Beata Kopeć Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2022-01-27 14:22 Beata Kopeć Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-27 11:00 Buyer message Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia :
Zadanie 1 - 42 474,30 zł brutto
Zadanie 2- 10 206,00 zł brutto
Zadanie 3- 11 966,40 zł brutto
Zadanie 4 - 48 484,80 zł brutto
Zadanie 5 - 59 994,00 zł brutto
Zadanie 6 - 29 119,20 zł brutto
Zadanie 7 - 18 219,60 zł brutto
Zadanie 8 - 7 560,00 zł brutto
2022-01-24 14:22 Beata Kopeć Wyjaśnienia treści SWZ
Zal. 1 F. asortymentowo -cenowy po zmianach

Wyjaśnienia.pdf

Zał. 1 F asportyment [...].xlsx

2022-01-21 11:14 Beata Kopeć Zamawiający informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert:
SWZ po zmianach
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SWZ po zmianach.pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 520