Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: EZP.26.174.2021 Przedłużenie wsparcia technicznego dla posiadanych licencji komercyjnych Petrel służących do wizualizacji, interpretacji i modelowania wgłębnej budowy geologicznej

Deadlines:
Published : 17-01-2022 15:21:00
Placing offers : 11-02-2022 10:00:00
Offers opening : 11-02-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SWZ.pdf pdf 442.62 2022-01-17 15:21:00 Proceeding
Załączniki nr 3-5 do SWZ.docx docx 26.84 2022-01-17 15:21:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 78.79 2022-01-17 15:21:00 Proceeding
Zmiana treści SWZ petrel.pdf pdf 184.19 2022-01-21 15:12:39 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.9 2022-01-21 15:12:39 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.96 2022-01-31 15:55:45 Public message
Zmiana treści SWZ.pdf pdf 183.87 2022-01-31 15:55:45 Public message
Zmiana treści SWZ petrel 3.pdf pdf 184.34 2022-02-04 10:00:59 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3.pdf pdf 37.98 2022-02-04 10:00:59 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.97 2022-02-08 12:22:03 Public message
Wyjasnienia i zmiany.pdf pdf 249 2022-02-08 12:22:03 Public message
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf pdf 185.79 2022-02-25 09:03:38 Public message

Announcements

2022-02-25 09:03 Natalia Mosiądz W załączeniu zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2022-02-11 11:43 Natalia Mosiądz Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęła następująca oferta:

Schlumberger Poland sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 68, 02-014 Warszawa

Cena: 1 086 998.65 zł brutto.
2022-02-11 10:00 Buyer message Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę gross w wysokości 1 046 381,87 zł.
2022-02-08 12:22 Natalia Mosiądz W załączeniu ogłoszenie o zmianie oraz wyjaśnienie i zmiana treści SWZ.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjasnienia i zmiany [...].pdf

2022-02-04 10:00 Katarzyna Karczewska
Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert.

Zmiana treści SWZ pe [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-01-31 15:55 Natalia Mosiądz Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert.

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Zmiana treści SWZ.pd [...].pdf

2022-01-21 15:12 Katarzyna Karczewska Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert.

Zmiana treści SWZ pe [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 445