Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: KM-KZ-I.ZP.U.272.98.2021.MK Usługa drukowania, pakowania, adresowania, kolportowania, dostawy i insertowania pisma Samorządu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze serce Polski” na 2022 r.

Marta Kowalczyk
Województwo Mazowieckie
Deadlines:
Published : 14-01-2022 15:41:00
Placing offers : 26-01-2022 10:00:00
Offers opening : 26-01-2022 10:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
00_Ogłoszenie o zamówieniu_08d9d75a-07ae-d368-6e2b-5e0001265f6b.pdf pdf 84.84 2022-01-14 15:41:00 Proceeding
0_SWZ_98.pdf pdf 248.17 2022-01-14 15:41:00 Proceeding
1_ formularz oferty_98.doc doc 71 2022-01-14 15:41:00 Proceeding
2_Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 106.83 2022-01-14 15:41:00 Proceeding
3_Projektowane postanowienia umowy.doc.pdf pdf 202.11 2022-01-14 15:41:00 Proceeding
4_oświadczenie Wykonawcy.docx docx 26.51 2022-01-14 15:41:00 Proceeding
wyjaśnienia SWZ.pdf pdf 201.59 2022-01-20 13:30:20 Public message
wyjaśnienia i zmiana SWZ.pdf pdf 225 2022-01-21 15:33:41 Public message
zmiana ogłoszenia_08d9dcdd-f11b-c149-18bf-510001741499.pdf pdf 39.91 2022-01-21 15:34:36 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 92 2022-01-27 08:09:42 Public message
informacja o unieważnieniu.pdf pdf 195.67 2022-02-08 15:27:32 Public message

Announcements

2022-02-08 15:27 Marta Kowalczyk Informacja o unieważnieniu postępowania

informacja o unieważ [...].pdf

2022-01-27 08:09 Marta Kowalczyk Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-26 10:00 Buyer message Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1 020 000 PLN
2022-01-21 15:34 Marta Kowalczyk Zmiana ogłoszenia o zamówieniu

zmiana ogłoszenia_08 [...].pdf

2022-01-21 15:33 Marta Kowalczyk Wyjaśnienia i zmiana SWZ

wyjaśnienia i zmiana [...].pdf

2022-01-20 13:30 Marta Kowalczyk Wyjaśnienia treści Specyfikacji warunków zamówienia

wyjaśnienia SWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 376