Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Dostawa autobusu do przewozu 17 osób + kierowca z możliwością przewozu osób poruszających się na wózkach dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Ropczycach

Paulina Czernia
Gmina Ropczyce
Deadlines:
Published : 13-01-2022 14:27:00
Placing offers : 26-01-2022 10:00:00
Offers opening : 26-01-2022 10:01:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 1776.14 2022-01-13 14:27:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 7341.44 2022-01-13 14:27:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz oferty.docx docx 32.2 2022-01-13 14:27:00 Proceeding
Załącznik nr 2, 2a, 3, 4, 5.docx docx 24.22 2022-01-13 14:27:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - wzór umowy.pdf pdf 426.88 2022-01-13 14:27:00 Proceeding
Odpowiedz na pytania.pdf pdf 455.47 2022-01-19 09:28:10 Public message
Pismo WTZ Ropczyce.pdf pdf 156.66 2022-01-20 09:43:28 Public message
Odpowiedz na pytania do SWZ.pdf pdf 202.25 2022-01-24 08:51:17 Public message
SWZ aktualizacja.pdf pdf 3659.5 2022-01-24 08:51:17 Public message
Aktualizacja - Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTY.docx docx 32.29 2022-01-24 08:51:17 Public message
Ogłoszenie o zmianie.pdf pdf 1497.64 2022-01-24 08:51:49 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 161.56 2022-01-26 12:17:11 Public message
rozstrzygniecie.pdf pdf 420.68 2022-02-14 15:05:18 Public message

Announcements

2022-02-14 15:05 Paulina Czernia Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

rozstrzygniecie.pdf

2022-01-26 12:17 Paulina Czernia Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-26 10:00 Buyer message Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania: 210 000,00 zł brutto.
2022-01-24 08:51 Paulina Czernia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu. Zmiana terminu składania ofert !

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-01-24 08:51 Paulina Czernia Odpowiedź na pytania wraz z aktualizacją SWZ i załącznika nr 1 - Formularza oferty

Odpowiedz na pytania [...].pdf

SWZ aktualizacja.pdf

Aktualizacja - Załąc [...].docx

2022-01-20 09:43 Paulina Czernia Odpowiedź na pytanie z dnia 19.01.2022 r.

Pismo WTZ Ropczyce.p [...].pdf

2022-01-19 09:28 Paulina Czernia Odpowiedź na zapytania do SWZ.

Odpowiedz na pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 517