Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SWZ NR 1/2022/Lublin Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Szpitala klinicznego Nr 1 w Lublinie-POWTÓRKA

Deadlines:
Published : 13-01-2022 14:04:00
Placing offers : 28-01-2022 12:00:00
Offers opening : 28-01-2022 12:10:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zmówieniu.pdf pdf 126.34 2022-01-13 14:04:00 Proceeding
SWZ tryb podstawowy bez negocjacji.pdf pdf 545.94 2022-01-13 14:04:00 Proceeding
Załączniki nr 2, 4, 7 Formularz ofertowy.DOC DOC 122 2022-01-13 14:04:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 36.84 2022-01-20 13:59:42 Public message
Zamiany.pdf pdf 190.16 2022-01-20 13:59:42 Public message
Odpowiedzi na pytania oraz zmiany do SWZ z dnia 21.01.2022.pdf pdf 732.39 2022-01-21 15:19:53 Public message
Odpowiedzi na pytania do SWZ z dnia 25.01.2022.pdf pdf 448.72 2022-01-25 08:50:50 Public message
Informacja o kwocie na realizację zamówienia.pdf pdf 545.82 2022-01-28 12:02:01 Public message
Informacja o otwarciu ofert.pdf pdf 124.2 2022-01-28 14:00:10 Public message
Ogłoszenie o wynikach postępowania.pdf pdf 197.13 2022-02-04 08:52:01 Public message

Announcements

2022-02-04 08:52 Anna Wika Szanowni Państwo,

w załączeniu ogłoszenie o wynikach.

Pozdrawiam Anna Wika

Ogłoszenie o wynikac [...].pdf

2022-01-28 14:00 Anna Wika Szanowni Państwo,

w załączeniu informacja z otwarcia postępowania.

Pozdrawiam Anna Wika

Informacja o otwarci [...].pdf

2022-01-28 12:02 Anna Wika Szanowni Państwo,

w załączeniu informacja kwocie na realizację zamówienia.

Pozdrawiam Anna Wika

Informacja o kwocie [...].pdf

2022-01-25 08:50 Anna Wika Szanowni Państwo,

w załączeniu odpowiedzi na pytania do SWZ.

Pozdrawiam Anna Wika

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-01-21 15:47 Anna Wika Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, iż w dniu 26.01.2021 o godzinie 9:00 odbędzie się lustracja budynków Szpitala. Obecność Wykonawców jest dobrowolna.

Anna Wika
2022-01-21 15:19 Anna Wika Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedzi oraz zmiany do SWZ.

Pozdrawiam Anna Wika

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-01-20 13:59 Anna Wika Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam zmiany do SWZ.

Pozdrawiam Anna Wika

Ogłoszenie o zmiani [...].pdf

Zamiany.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 442