Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: A-ZP.381.09.2022.IŁP świadczenie usług noclegowych wraz ze śniadaniem na terenie miasta Szczecina w ramach projektu „ Młody e-lider” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWR.03.01.00-00-T080/18-00

Izabela Łukawska - Przydrożny
Uniwersytet Szczeciński
Deadlines:
Published : 13-01-2022 13:55:00
Placing offers : 24-01-2022 08:30:00
Offers opening : 24-01-2022 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08d9d680-d8b8-eea8-6e2b-5e0001264a32.pdf pdf 42.01 2022-01-13 13:55:00 Proceeding
SWZ (002).pdf pdf 817.62 2022-01-13 13:55:00 Proceeding
Zał. 1 - oferta.doc doc 2609 2022-01-13 13:55:00 Proceeding
Zał. 2 - oświadczenie wstepny_125u1 wariant 1.doc doc 4551 2022-01-13 13:55:00 Proceeding
Zał. 2 - oświadczenie wstepny_125u1 wariant 2.doc doc 2591 2022-01-13 13:55:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert A-ZP.381.09.2022.IŁP podpisana.pdf pdf 243.06 2022-01-24 10:19:11 Public message
Unieważnienie podpisane.pdf pdf 355.8 2022-01-27 09:23:36 Public message

Announcements

2022-01-27 09:23 Izabela Łukawska - Przydrożny Informacja o unieważnieniu postępowania

Unieważnienie podpis [...].pdf

2022-01-24 10:19 Izabela Łukawska - Przydrożny Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-24 08:30 Izabela Łukawska - Przydrożny Temat: świadczenie usług noclegowych wraz ze śniadaniem na terenie miasta Szczecina w ramach projektu „ Młody e-lider” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWR.03.01.00-00-T080/1
Czas: 24 sty 2022 09:00 Warszawa

Dołącz Zoom do spotkania
https://us04web.zoom.us/j/78643786082?pwd=-bET3sNc0XUXTm9sw9YyCUd9od3wc0.1

Identyfikator spotkania: 786 4378 6082
Kod dostępu: E2LB4H
2022-01-24 08:30 Buyer message kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - 62375,00

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 211