Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: A-ZP.381.06.2022.WB Dostawa 205 lodówek wolnostojących do Domu Studenta Nr 3 przy ul. Kordeckiego 15 w Szczecinie

Wojciech Bereszko
Uniwersytet Szczeciński
Deadlines:
Published : 13-01-2022 13:44:00
Placing offers : 04-02-2022 11:30:00
Offers opening : 04-02-2022 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08d9d690-bb1c-b7c2-6e2b-5e0001264e40.pdf pdf 100.56 2022-01-13 13:44:00 Proceeding
SWZ A-ZP.381.06.2022.WB.pdf pdf 1043.21 2022-01-13 13:44:00 Proceeding
zal. 3 oswiadczenie aktualnosc.docx docx 1961.17 2022-01-13 13:44:00 Proceeding
Zał. 1 - Formularz oferta A-ZP.381.06.2022.WB.doc doc 2028.5 2022-01-13 13:44:00 Proceeding
Zał. 2 - oświadczenie wstepny_125u1 wariant 1.doc doc 3966 2022-01-13 13:44:00 Proceeding
Zał. 2 - oświadczenie wstepny_125u1 wariant 2.doc doc 3967 2022-01-13 13:44:00 Proceeding
odpowiedzi na pytania A-ZP.381.06.2022.WB.pdf pdf 331.42 2022-01-19 13:53:15 Public message
odpowiedzi na pytania 2 A-ZP.381.06.2022.WB.pdf pdf 356.44 2022-01-20 11:57:42 Public message
informacja z otwarcia ofert A-ZP.381.06.2022.WB.pdf pdf 444.97 2022-02-04 12:47:13 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty A-ZP.381.06.2022.WB.pdf pdf 510.61 2022-02-22 09:15:01 Public message

Announcements

2022-02-22 09:15 Wojciech Bereszko Dzień dobry,
w załączeniu informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
z poważaniem,
W. Bereszko

informacja o wyborze [...].pdf

2022-02-04 12:47 Wojciech Bereszko informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-02-04 11:39 Wojciech Bereszko Szanowni Państwo,
o godzinie 12 rozpoczynamy otwarcie ofert.
Dla chętnych, poniżej link do aplikacji ZOOM - zapewniamy możliwość zdalnego uczestnictwa.

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/75265472111?pwd=3VbN847pZkUL3Kb3ChRC3lqhANJ-Ea.1

Meeting ID: 752 6547 2111
Passcode: Ga0XaQ2022-02-04 11:30 Buyer message kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 228 042,00 PLN
2022-01-20 11:57 Wojciech Bereszko Szanowni Państwo, w załączeniu wyjaśnienie treści SWZ. z poważaniem, W. Bereszko

odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-01-19 13:53 Wojciech Bereszko Szanowni Państwo,
w załączeniu wyjaśnienie treści SWZ.
z poważaniem,
W. Bereszko

odpowiedzi na pytani [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 711