Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SZP.251.2.22 Odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych

Deadlines:
Published : 13-01-2022 10:01:00
Placing offers : 26-01-2022 10:00:00
Offers opening : 26-01-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SZP.251.2.22_ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 130.34 2022-01-13 10:01:00 Proceeding
251.2.22_SWZ.doc doc 167 2022-01-13 10:01:00 Proceeding
251.2.22_Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy.docx docx 21.77 2022-01-13 10:01:00 Proceeding
251.2.22_Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc doc 59.5 2022-01-13 10:01:00 Proceeding
251.2.22_Załącznik nr 3 do SWZ - Udostepnienie zasobów.docx docx 18.48 2022-01-13 10:01:00 Proceeding
251.2.22_Załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 46 2022-01-13 10:01:00 Proceeding
251.2.22_Załącznik nr 5 do SWZ - Rodzaje odpadów.doc doc 41.5 2022-01-13 10:01:00 Proceeding
251.2.22_Załącznik nr 6 do SWZ - Projekt umowy.docx docx 27.13 2022-01-13 10:01:00 Proceeding
251.2.22_Pytania i odpowiedzi nr 1.doc doc 219 2022-01-20 13:28:23 Public message
251.2.22_Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc doc 62 2022-01-20 13:28:23 Public message
251.2.22_Pytania i odpowiedzi nr 2.doc doc 192.5 2022-01-21 13:57:37 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 37.63 2022-01-21 13:57:37 Public message
SZP.251.2.22_Informacja z otwarcia ofert.xls xls 30.5 2022-01-26 10:58:23 Public message
Unieważnienie postępowania.pdf pdf 206.85 2022-01-27 14:36:39 Public message
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf pdf 56.14 2022-01-28 08:35:20 Public message

Announcements

2022-01-28 08:35 Joanna Błażej Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam o głoszenie o wyniku postępowania.

Z poważaniem
Joanna Błażej
Specjalista ds. Zamówień Publicznych, Zakupów i Konkursów Zespół
Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
ul.Wiejska 9
87-300 Brodnica
tel. 56 668 91 20

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-01-27 14:36 Joanna Błażej Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Z poważaniem
Joanna Błażej
Specjalista ds. Zamówień Publicznych, Zakupów i Konkursów
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
ul.Wiejska 9
87-300 Brodnica
tel. 56 668 91 20

Unieważnienie postęp [...].pdf

2022-01-26 10:58 Joanna Błażej Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam informację z otwarcia ofert.

Z poważaniem
Joanna Błażej
Specjalista ds. Zmówień Publicznych, Zakupów i Konkursów
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
ul. Wiejska 9
87-300 Brodnica
tel. 0 56 668 91 20

SZP.251.2.22_Informa [...].xls

2022-01-26 10:00 Buyer message ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ KWOTĘ 773 221,14 ZŁ. BRUTTO NA SFINANSOWANIE PRZEDMIOTOWEGO ZAMÓWIENIA.
2022-01-21 13:57 Joanna Błażej Szanowni Państwo,

W załączeniu pytania i odpowiedzi do postępowania.

Z poważaniem
Joanna Błażej
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy tel. 56 668 91 20

251.2.22_Pytania i o [...].doc

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2022-01-20 13:28 Lucyna Gruszkowska Szanowni Państwo,
W załączeniu pytania i odpowiedzi do postępowania oraz Załącznik nr 2 do SWZ - oświadczenie Wykonawcy, który został zmieniony w wyniku udzielonych odpowiedzi.
Z poważaniem,
Lucyna Gruszkowska
Zespół opieki Zdrowotnej w Brodnicy
tel. 56 668 91 20

251.2.22_Pytania i o [...].doc

251.2.22_Załącznik n [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 691