Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: A-ZP.381.10.2022.KO Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu w laboratoriach na kierunku studiów optyka okularowa w ramach projektu UNIWERSYTET 2.0 - STREFA KARIERY, nr umowy: POWR.03.05.00-00-Z064/17-00

Krystyna Obecna
Uniwersytet Szczeciński
Deadlines:
Published : 13-01-2022 08:24:00
Placing offers : 21-01-2022 11:30:00
Offers opening : 21-01-2022 12:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 126.18 2022-01-13 08:24:00 Proceeding
SWZ A-ZP.381.10.2022.KO.pdf pdf 1158.41 2022-01-13 08:24:00 Proceeding
Zał. 1 - Formularz oferty A-ZP.381.10.2022.KO.doc doc 2620.5 2022-01-13 08:24:00 Proceeding
Zał. 2 - oświadczenie wstepny_125u1 wariant 1.doc doc 4551.5 2022-01-13 08:24:00 Proceeding
Zał. 2 - oświadczenie wstepny_125u1 wariant 2.doc doc 2591.5 2022-01-13 08:24:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert A-ZP.381.10.2022.KO.pdf pdf 272.78 2022-01-21 15:01:02 Public message
informacja o unieważnieniu postępowania w części 2 i 4 A-ZP.381.10.2022.KO.pdf pdf 260.14 2022-01-26 08:51:40 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 3 A-ZP.381.10.2022.KO.pdf pdf 267.41 2022-01-26 13:51:26 Public message
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty część 1 A-ZP.381.10.2022.KO.pdf pdf 268.14 2022-01-27 09:04:53 Public message

Announcements

2022-01-27 09:04 Krystyna Obecna informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1

informacja o wyborze [...].pdf

2022-01-26 13:51 Krystyna Obecna informacja o wyborze oferty część 3

informacja o wyborze [...].pdf

2022-01-26 08:51 Krystyna Obecna informacja o unieważnieniu postępowania w części 2 i 4

informacja o unieważ [...].pdf

2022-01-21 15:01 Krystyna Obecna informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-21 11:56 Krystyna Obecna Otwarcie ofert na platformie Zoom. na 21 sty 2022 12:00 PM Paryż


https://us04web.zoom.us/j/73973861904?pwd=SOEkRMDv8ZyRGkH6pruG1M0zg3J8vu.1

Identyfikator spotkania: 739 7386 1904
Kod dostępu: 6e4Fit

2022-01-21 11:30 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w części 1 - 490 000,00 zł brutto, w części 2 - 33 000,00 zł brutto, w części 3 53 000,00 zł brutto, części 4 - 10 000,00 zł brutto

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 209