Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 21WOG-SŻ.2712.2.2022 Zakup kulek naftalinowych

Deadlines:
Published : 13-01-2022 08:14:00
Placing offers : 15-01-2022 16:00:00
Offers opening : -
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 261 312 098, 727 013 188

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

1. Zamawiający nie dopuszcza dokonanie wyboru oferty na podstawie ofert częściowych,

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia informacji jedynie o wyborze najkorzystniejszej oferty wybranej na podstawie kryterium ceny ofert,

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia procedury bez podania przyczyn.

4. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.

5. Zamawiający zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji w zakresie zaoferowanych cen, np. w przypadku złożenia ofert z taką samą ceną, lub negocjacji zakresu ilościowego zamówienia.

6. Negocjacje mogą być przeprowadzone w formie wymiany informacji mailem lub faksem.

7. Zakup dotyczy produktów fabrycznie nowych z gwarancją określoną przez producenta.

8. Inne wymogi: Zamawiający odrzuci oferty, które w przypadku weryfikacji przez Zamawiającego proponowanego produktu złożonej oferty nie spełni wymogów opisu przedmiotu zamówienia lub dostawca na prośbę Zamawiającego nie przedstawi pełnego opisu potwierdzającego zgodność produktu, a także oferty bez wypełnienia wszystkich pól formularza ofertowego.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
561493-protocol naftalina.xlsx xlsx 48.64 2022-01-18 08:16:40 Public message

Announcements

2022-01-18 08:16 Henryk OMIECZYŃSKI W załączniku zestawienie ofert.

561493-protocol naft [...].xlsx

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Kulki na mole naftalinowe Produkt przeznaczony do zwalczania między innymi moli. Opakowanie produktu oznakowane zgodnie z przepisami o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. Wraz z ofertą wymagane jest przesłanie potwierdzonej karty charakterystyki produktu. 100 kg 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Kwiatkowskiego 15
82-300, Elbląg
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.8698 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 21 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 168