Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: A-ZP.381.08.2022.IŁP Usługi transportu autokarowego z województwa wielkopolskiego – przewóz uczniów szkoły średniej wraz z opiekunami w ramach projektu „ Młody e-lider” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy POWR.03.01.00-00-T080/18-00

Izabela Łukawska - Przydrożny
Uniwersytet Szczeciński
Deadlines:
Published : 13-01-2022 08:03:00
Placing offers : 21-01-2022 08:30:00
Offers opening : 21-01-2022 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
08d9d65e-1f67-6bae-6e2b-5e00012642d1.pdf pdf 91.88 2022-01-13 08:03:00 Proceeding
SWZ podpisana.pdf pdf 801.09 2022-01-13 08:03:00 Proceeding
Zał. 1 - oferta.doc doc 2600 2022-01-13 08:03:00 Proceeding
Zał. 2 - oświadczenie wstepny_125u1 wariant 1.doc doc 4551 2022-01-13 08:03:00 Proceeding
Zał. 2 - oświadczenie wstepny_125u1 wariant 2.doc doc 2591.5 2022-01-13 08:03:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert A-ZP.381.08.2022.IŁP podpisana.pdf pdf 310.12 2022-01-21 10:20:40 Public message
informacja o wyborze A-ZP.381.08.2022.IŁP podpisana.pdf pdf 306.22 2022-01-24 10:16:38 Public message

Announcements

2022-01-24 10:16 Izabela Łukawska - Przydrożny Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2022-01-21 10:20 Izabela Łukawska - Przydrożny Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-21 08:33 Izabela Łukawska - Przydrożny Temat: Usługi transportu autokarowego z województwa wielkopolskiego – przewóz uczniów szkoły średniej wraz z opiekunami w ramach projektu „ Młody e-lider” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
Czas: 21 sty 2022 09:00 Warszawa

Dołącz Zoom do spotkania
https://us04web.zoom.us/j/76158739164?pwd=1bUEsIlT75t-73n3S7YML7X83H54C6.1

Identyfikator spotkania: 761 5873 9164
Kod dostępu: j9k3BK
2022-01-21 08:30 Buyer message kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - 8744,00

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 268