Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: ZGKIM.271.2.2022 Świadczenie usług koparką oraz usług towarzyszących w celu utrzymania dróg gminnych dla ZGKIM na terenie Gminy Chełmiec w roku 2022 r.

Katarzyna Smoleń
Urząd Gminy Chełmiec
Deadlines:
Published : 12-01-2022 15:17:00
Placing offers : 21-01-2022 09:00:00
Offers opening : 21-01-2022 10:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 111.27 2022-01-12 15:17:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ.doc doc 62 2022-01-12 15:17:00 Proceeding
załącznik nr 2 do SWZ.doc doc 41 2022-01-12 15:17:00 Proceeding
załącznik nr 3 do SWZ.doc doc 42 2022-01-12 15:17:00 Proceeding
załącznik nr 4 do SWZ.doc doc 51 2022-01-12 15:17:00 Proceeding
załącznik nr 5 do SWZ.doc doc 69 2022-01-12 15:17:00 Proceeding
załącznik nr 6 do SWZ.doc doc 42.5 2022-01-12 15:17:00 Proceeding
SWZ.doc doc 669.5 2022-01-12 15:17:00 Proceeding
załącznik nr 1 do SWZ modyfikacja.doc doc 62.5 2022-01-14 10:13:11 Public message
informacja z art. 222 ust. 4 .doc doc 26.5 2022-01-21 09:39:06 Public message
informacja z art. 222 ust. 5.docx docx 13.81 2022-01-21 11:13:06 Public message
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc doc 37.5 2022-02-01 09:36:03 Public message

Announcements

2022-02-01 09:36 Katarzyna Smoleń W załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Z poważaniem
Katarzyna Smoleń
Urząd Gminy Chełmiec

zawiadomienie o wybo [...].doc

2022-01-21 11:13 Katarzyna Smoleń informacja z otwarcia ofert

informacja z art. 22 [...].docx

2022-01-21 09:39 Katarzyna Smoleń W załączeniu informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.
Pozdrawiam
K. Smoleń

informacja z art. 22 [...].doc

2022-01-14 10:13 Katarzyna Smoleń W załączeniu modyfikacja załącznika nr 1

załącznik nr 1 do SW [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)

The number of page views: 253