Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/S 008-015747 Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Czernikowo oraz z PSZOK w Jackowie (IWP.271.1.1.2022)

Marek Brzustewicz
Gmina Czernikowo
Deadlines:
Published : 12-01-2022 14:31:00
Placing offers : 18-02-2022 09:00:00
Offers opening : 18-02-2022 09:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
1 - Ogłoszenie o zamówieniu - 2022-OJS008-015747-pl.pdf pdf 142.74 2022-01-12 14:31:00 Proceeding
2 - SWZ - IWP.271.1.1.2022.pdf pdf 1141.48 2022-01-12 14:31:00 Proceeding
3.1 - Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy.docx docx 56.04 2022-01-12 14:31:00 Proceeding
3.2 - Załącznik nr 1a do SWZ - Wykaz cen.docx docx 59.76 2022-01-12 14:31:00 Proceeding
4 - Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie JEDZ_ESPD.docx docx 50.79 2022-01-12 14:31:00 Proceeding
4 - Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie JEDZ_ESPD.zip zip 78.5 2022-01-12 14:31:00 Proceeding
5 - Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności.docx docx 48.99 2022-01-12 14:31:00 Proceeding
6 - Załącznik nr 4 do SWZ - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx docx 49.23 2022-01-12 14:31:00 Proceeding
7 - Załącznik nr 5 do SWZ - Wykaz wyposażenia - instalacji.docx docx 49.36 2022-01-12 14:31:00 Proceeding
8 - Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie - Grupa kapitałowa.docx docx 49.15 2022-01-12 14:31:00 Proceeding
9 - Załącznik nr 7 do SWZ - Projekt umowy.pdf pdf 480.47 2022-01-12 14:31:00 Proceeding
10 - PZ - Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.pdf pdf 267.08 2022-01-12 14:31:00 Proceeding
11 - JEDZ_ESPD - Instrukcja wypełniania.pdf pdf 1672.5 2022-01-12 14:31:00 Proceeding
12 - Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 193.63 2022-01-25 13:34:03 Public message
12.1 - SWZ - IWP.271.1.1.2022 - Zmiana.pdf pdf 1144.99 2022-01-25 13:34:03 Public message
12.2 - Załącznik nr 1a do SWZ - Wykaz cen - Zmiana.docx docx 60.06 2022-01-25 13:34:03 Public message
13 - Sprostowanie ogłoszenia - 2022-OJS018-044576-pl.pdf pdf 99.55 2022-01-26 09:34:51 Public message
14 - Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 257.34 2022-02-02 15:07:42 Public message
14.1 - SWZ - IWP.271.1.1.2022 - Zmiana.pdf pdf 1145.46 2022-02-02 15:07:42 Public message
14.2 - Załącznik nr 1a do SWZ - Wykaz cen - Zmiana.docx docx 60.19 2022-02-02 15:07:42 Public message
15 - Wyjaśnienia treści SWZ.pdf pdf 204.72 2022-02-09 15:11:30 Public message
16 - Zmiana ogłoszenia - 2022-OJS031-080406-pl.pdf pdf 69.37 2022-02-14 09:30:40 Public message
16.1 - SWZ - IWP.271.1.1.2022 - Zmiana.pdf pdf 1138.15 2022-02-14 09:30:40 Public message
16.2 - Załącznik nr 7 do SWZ - Projekt umowy - Zmiana.pdf pdf 477.45 2022-02-14 09:30:40 Public message
17 - Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 188.29 2022-02-18 09:37:54 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część nr 1.doc doc 99 2022-03-08 12:33:59 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część nr 1.pdf pdf 836.82 2022-03-08 12:33:59 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część nr 2.doc doc 99 2022-03-08 12:37:25 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Część nr 2.pdf pdf 837.87 2022-03-08 12:37:25 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2022-OJS068-180839-pl.pdf pdf 141.22 2022-04-06 09:44:39 Public message
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2022-OJS073-196326-pl.pdf pdf 145.13 2022-04-13 09:26:09 Public message

Announcements

2022-04-13 09:26 Marek Brzustewicz Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Zamawiający publikuje niniejsze ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w celu sprostowania informacji omyłkowo zawartych w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia opublikowanym w dniu 06.04.2022 r. pod numerem 2022/S 068-180839.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-04-06 09:44 Marek Brzustewicz Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2022-03-08 12:37 Marek Brzustewicz Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Czernikowo oraz z PSZOK w Jackowie, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12.01.2022 r. pod numerem 2022/S 008-015747. Część nr 2 – Zagospodarowanie bioodpadów odebranych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Czernikowo oraz bioodpadów zebranych przez Gminę w PSZOK. Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy Pzp w załączeniu przekazujemy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].doc

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-03-08 12:33 Marek Brzustewicz Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Czernikowo oraz z PSZOK w Jackowie, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 12.01.2022 r. pod numerem 2022/S 008-015747.
Część nr 1 – Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Czernikowo oraz odpadów komunalnych zebranych przez Gminę w PSZOK.
Zgodnie z art. 253 ust. 2 ustawy Pzp w załączeniu przekazujemy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze [...].doc

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-02-18 09:37 Marek Brzustewicz Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy Pzp w załączeniu przekazujemy informację z otwarcia ofert.

17 - Informacja z ot [...].pdf

2022-02-18 09:00 Buyer message Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podstawowego (nie obejmuje wartości zamówienia objętej opcją):
Zadanie nr 1 – Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czernikowo oraz odpadów komunalnych zebranych przez Gminę w PSZOK - 1 300 000,00 zł brutto,
Zadanie nr 2 – Zagospodarowanie bioodpadów odebranych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czernikowo oraz bioodpadów zebranych przez Gminę w PSZOK - 95 000,00 zł brutto.
2022-02-14 09:30 Marek Brzustewicz Działając na podstawie art. 88 ust. 1 oraz art. 137 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający udostępnia zmianę ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ i projekt umowy, zmienione w związku z udzielonymi w dniu 09.02.2022 r. wyjaśnieniami treści SWZ.

16 - Zmiana ogłoszen [...].pdf

16.1 - SWZ - IWP.271 [...].pdf

16.2 - Załącznik nr [...].pdf

2022-02-09 15:23 Marek Brzustewicz Działając na podstawie art. 135 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 18.02.2022 r. do godziny 9:00.
2022-02-09 15:11 Marek Brzustewicz Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

15 - Wyjaśnienia tr [...].pdf

2022-02-02 15:07 Marek Brzustewicz Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

14 - Wyjaśnienia tre [...].pdf

14.1 - SWZ - IWP.271 [...].pdf

14.2 - Załącznik nr [...].docx

2022-01-26 09:34 Marek Brzustewicz Działając na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający udostępnia sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/S 008-015747.
Sprostowanie ogłoszenia nie wynika z dokonanej przez Zamawiającego zmiany treści SWZ a stanowi jedynie czynność ujednolicenia zapisów ogłoszenia z treścią SWZ obowiązującą w tym postępowaniu.
Z poważaniem,
Marek Brzustewicz

13 - Sprostowanie og [...].pdf

2022-01-25 13:34 Marek Brzustewicz Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

12 - Wyjaśnienia tre [...].pdf

12.1 - SWZ - IWP.271 [...].pdf

12.2 - Załącznik nr [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 822