Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: GOPS.271.1.2022 Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kikół w roku 2022

Lidia Usowicz
Gmina Kikół
Deadlines:
Published : 12-01-2022 14:16:00
Placing offers : 20-01-2022 10:00:00
Offers opening : 20-01-2022 11:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu(1).pdf pdf 114.81 2022-01-12 14:16:00 Proceeding
SWZ wraz z załącznikami.pdf pdf 728.68 2022-01-12 14:16:00 Proceeding
Załacznik nr 2 do SWZ_Formularz ofertowy.docx docx 31.98 2022-01-12 14:16:00 Proceeding
Załącznik nr 3 i 3a do SWZ - Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 125 ust 1.docx docx 30.93 2022-01-12 14:16:00 Proceeding
Załączniki nr 4 i 5 do SWZ_Oświadczenie i Wykaz.docx docx 27.89 2022-01-12 14:16:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 145.12 2022-01-20 12:48:41 Public message
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ na stronę.pdf pdf 186.47 2022-01-25 10:32:40 Public message
informacja o kwocie.docx docx 15.03 2022-01-20 10:00:00 Public message

Announcements

2022-01-25 10:32 Lidia Usowicz Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

INFORMACJA O WYBORZE [...].pdf

2022-01-20 12:48 Lidia Usowicz Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-20 10:00 Buyer message Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole, Plac Kościuszki 7a, 87-620 Kikół, na podstawie art. 222 ust 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) – informuje, że na sfinansowanie zamówienia publicznego pn.: „Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kikół w roku 2022” zamierza przeznaczyć kwotę w wys. 180 000 zł brutto.

informacja o kwocie. [...].docx

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 294