Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 2022/BZP 00013235/01 „Dostawa oleju napędowego dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sędziszowie Małopolskim w okresie 01.03.2022r. do 28.02.2023r.”

Deadlines:
Published : 12-01-2022 09:21:00
Placing offers : 21-01-2022 10:30:00
Offers opening : 21-01-2022 10:45:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 120.29 2022-01-12 09:21:00 Proceeding
SWZ.pdf pdf 516.4 2022-01-12 09:21:00 Proceeding
zaacznik 3 Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx docx 24.33 2022-01-12 09:21:00 Proceeding
zaacznik 4 Zobowiazanie podmiotu udostepnieniajacego zasoby.docx docx 27.06 2022-01-12 09:21:00 Proceeding
zaacznik 5 Oswiadczenie Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie.docx docx 24.33 2022-01-12 09:21:00 Proceeding
zacznik nr 1 Formularz ofertowy.docx docx 29.42 2022-01-12 09:21:00 Proceeding
zacznik nr 2 Oswiadczenie o spelnieniu warunkow udzialu.docx docx 23.41 2022-01-12 09:21:00 Proceeding
zacznik nr 6 wzor umowy.rtf rtf 175.6 2022-01-12 09:21:00 Proceeding
Informacja z otwarcia.pdf pdf 86.06 2022-01-21 11:18:49 Public message
Informacja o wyborze oferty.pdf pdf 120.8 2022-01-31 11:44:30 Public message
Ogłoszenie o wyniku postepowania.pdf pdf 66.7 2022-02-17 08:44:23 Public message

Announcements

2022-02-17 08:44 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie o wyniku postępowania.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2022-01-31 11:44 Zamówienia Publiczne INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DLA CZĘŚCI

W imieniu Zamawiającego, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuję, że w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty - Informacja w załączeniu.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-01-21 11:18 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert - w załączeniu

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-21 10:30 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 321 500,00 zł brutto.

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 267