Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SA.270.1.2022 Postępowanie dotyczące zakupu materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek w roku 2022

Mariusz Stachowiak
Nadleśnictwo Włocławek
Deadlines:
Published : 10-01-2022 14:18:00
Placing offers : 18-01-2022 10:00:00
Offers opening : 18-01-2022 10:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


W imieniu Nadleśnictwa Włocławek informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych Dostawców. Postępowanie to prowadzone jest przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji i ma na celu uzyskanie ofert na dostawę materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek w roku 2022.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 795553257

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia.

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Opis zamówienia zawiera załącznik do zamówienia.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe.pdf pdf 631.03 2022-01-10 14:18:00 Proceeding
3_Wzor umowy.pdf pdf 106.32 2022-01-10 14:18:00 Criterion
4_Oswiadczenie o nie zaleganiu.doc doc 24.5 2022-01-10 14:18:00 Criterion
5_Klauzula RODO.docx docx 17.47 2022-01-10 14:18:00 Criterion
1_Formularz ofertowy.doc doc 41 2022-01-10 14:18:00 Criterion
2_Opis przedmiotu zamowienia.xls xls 55 2022-01-10 14:18:00 Criterion

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zakup materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek w roku 2022 We wskazanej pozycji należy wstawić wartość netto łącznej usługi za 12 miesięcy. 1 delivery - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2624 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required

1_Formularz ofertowy [...].doc

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Wzór umowy - Proszę potwierdzić zapoznanie się

3_Wzor umowy.pdf

(0)
3 Opis przedmiotu zamówienia - Proszę załączyć wypełniony plik z cenami netto Attachment required

2_Opis przedmiotu za [...].xls

(0)
4 Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami - Proszę złożyć odpowiedni załącznik w formie podpisanego skanu Attachment required

4_Oswiadczenie o nie [...].doc

(0)
5 Zaświadczenie o wpisie w CEIDG o działalności gospodarczej lub wpis do KRS nie starsze niż 6 miesięcy od daty składani ofert, poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną. - Proszę złożyć odpowiedni załącznik w formie podpisanego skanu Attachment required (0)
6 Wykaz wykonanych co najmniej 2 prac o podobnym charakterze wraz z załączeniem dowodów poświadczających ich należyte wykonanie - Proszę złożyć odpowiedni załącznik w formie podpisanego skanu Attachment required (0)
7 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO - Proszę złożyć odpowiedni załącznik w formie podpisanego skanu Attachment required

5_Klauzula RODO.docx

(0)
(0)

The number of page views: 422