Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 984/26/ZP/2021 Wykonanie usługi polegającej na przeglądzie sprzętu i wyposażenia Wojskowych Straży Pożarnych( urządzenia oddymiające, motopompy, autopompy, autopompy, sprężarki powietrza oddechowego, zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych) w Grupach Zabezpieczenia nr 1w Świętoszowie, nr 2 w Dobre n/Kwisą, nr 3 w Żaganiu ( WSP Potok) oraz nr 4 w Bolesławcu (WSP Duninów) .

Awatar Pracownika
Zamówienia Publiczne
43 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Deadlines:
Published : 10-01-2022 12:44:00
Placing offers : 17-01-2022 08:00:00
Offers opening : 17-01-2022 08:30:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Opis sposobu przygotowania oferty

1)    Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

     2)    Ofertę należy sporządzić w języku polskim w wersji elektronicznej.

3)   Oferta musi być przesłana za pośrednictwem Platformy Zakupowej (nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania) i podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie, o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych dołączonych do oferty( KRS, CEIDG), musi być załączone do oferty.

4)    Oferta i wszelkie wymagane załączniki do oferty po podpisaniu przez Wykonawcę, mogą być przesłane w formie kopii – skanu lub w oryginale podpisane podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym, zaufanym) za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

5)    Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje i dokumenty stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.) pod warunkiem uzasadnienia zastrzeżenia tych informacji nie później niż w terminie składania oferty. Brak uzasadnienia skutkuje ich odtajnieniem.

6)    Na ofertę składają się: wypełniony formularz ofertowy, formularz cenowy, dokumenty rejestrowe, Oświadczenie o podwykonawstwie (jeśli dotyczy), pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zaproszenie do składania ofert.pdf pdf 379.16 2022-01-10 12:44:00 Proceeding
984 WSP.zip zip 225.78 2022-01-10 12:44:00 Proceeding
SSZP_778322011711440.pdf pdf 79.45 2022-01-17 10:05:19 Public message
uniewaznienie - brak ofert.pdf pdf 260.9 2022-01-18 09:44:10 Public message
wybór WSP s.pdf pdf 340.59 2022-01-24 15:00:32 Public message

Announcements

2022-01-24 15:00 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

wybór WSP s.pdf

2022-01-18 09:44 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o unieważnieniu zadania 8 i 10.

uniewaznienie - brak [...].pdf

2022-01-17 10:05 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia

SSZP_778322011711440 [...].pdf

2022-01-10 12:58 Zamówienia Publiczne kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Wartość Brutto zamówienia 56 832,78 zł

zadanie 1 - 2 164 ,80 zł brutto
zadanie 2 - 5 696,13 zł gross
zadanie 3 - 5 303,76 zł gross
zadanie 4 - 1 610,07 zł gross
zadanie 5 - 3 896,64 zł brutto
zadanie 6 - 10 418,10 zł gross
zadanie 7 - 1 008,00 zł brutto
zadanie 8 - 24 895,20 zł gross
zadanie 9 - 730,62 zł gross
zadanie 10 - 1 109,46 zł gross

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 przeglad sprzętu i wyposażenia Wojskowych Straży Pożarnych - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.8698 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - w terminie od 01.06.2022r. do 30.06.2022r. (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 191