Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: A-ZP.381.04.2022.AKZ Wykonanie badania rynkowego techniką internetową (CAWI) na reprezentatywnej próbie min. 1000 świadczeniobiorców polskiego systemu opieki zdrowotnej, mających z nim kontakt w ciągu ostatnich 6 miesięcy

Anna Karska-Zdziebko
Uniwersytet Szczeciński
Deadlines:
Published : 10-01-2022 11:12:00
Placing offers : 21-01-2022 08:30:00
Offers opening : 21-01-2022 09:00:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 89.82 2022-01-10 11:12:00 Proceeding
SWZ A-ZP.381.04.2022.AKZ.pdf pdf 723.59 2022-01-10 11:12:00 Proceeding
Zał. 1 - formularz oferta.doc doc 2017 2022-01-10 11:12:00 Proceeding
Zał. 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków 125 ust. 1 wariant 2.doc doc 3966.5 2022-01-10 11:12:00 Proceeding
Zał. 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków 125 ust. 1 wariant.doc doc 2006 2022-01-10 11:12:00 Proceeding
Zał. 3 - oświadczenie wstępne_125u1 wariant 1.doc doc 2007.5 2022-01-10 11:12:00 Proceeding
Zał. 3 - oświadczenie wstępne_125u1 wariant 2.doc doc 3969.5 2022-01-10 11:12:00 Proceeding
Odpowiedzi na pytania z dnia 13.01.pdf pdf 257.11 2022-01-13 07:59:55 Public message
Odpowiedź na pytanie z dnia 12.01..pdf pdf 254.09 2022-01-13 07:59:55 Public message
Odpowiedzi na pytania.pdf pdf 257.49 2022-01-13 12:28:56 Public message
Odpowiedź na pytanie.pdf pdf 259.84 2022-01-17 08:25:39 Public message
Odpowiedź na pytanie.pdf pdf 253.77 2022-01-19 13:12:32 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 289.17 2022-01-24 11:45:11 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 287.78 2022-02-04 15:07:38 Public message
Sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 289.2 2022-02-08 08:04:38 Public message

Announcements

2022-02-08 08:04 Anna Karska-Zdziebko Zamawiający zamieszcza sprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Sprostowanie informa [...].pdf

2022-02-07 14:40 Anna Karska-Zdziebko The message was withdrawn by the Buyer.
2022-02-04 15:07 Anna Karska-Zdziebko Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2022-01-24 11:45 Anna Karska-Zdziebko Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-21 08:35 Anna Karska-Zdziebko Zamawiający zaprasza na otwarcie ofert.

Dołącz Zoom do spotkania
https://zoom.us/j/96472892960?pwd=TXRiR1R2MUxTcVhsd0NsZTZvTTNQdz09

Identyfikator spotkania: 964 7289 2960
Kod dostępu: mL1HL6


2022-01-21 08:30 Buyer message Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 30 750,00 zł brutto
2022-01-19 13:12 Anna Karska-Zdziebko Odpowiedź na pytanie

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

2022-01-17 08:25 Anna Karska-Zdziebko Odpowiedź na pytanie

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

2022-01-13 12:28 Anna Karska-Zdziebko Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2022-01-13 07:59 Anna Karska-Zdziebko Zamawiający zamieszcza odpowiedzi na pytania.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 653