Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: MCPS.ZP/PR/351-1/2022 ZO/U Usługa konsultacji prawnych w zakresie tworzenia Centrów Usług Społecznych (CUS) oraz procesu deinstytucjonalizacji (DI) w związku z realizacją projektu partnerskiego pn.: „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna” - „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy społecznej i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji” pn. ”Liderzy kooperacji”.

Deadlines:
Published : 10-01-2022 14:34:00
Placing offers : 18-01-2022 10:00:00
Offers opening : 18-01-2022 11:00:00
Procedure: Zapytanie o informację
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego".

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01 Zał. nr 1. OPZ.pdf pdf 853.38 2022-01-10 14:34:00 Proceeding
02 Zał. nr 2 Wzór umowy.pdf pdf 667.19 2022-01-10 14:34:00 Proceeding
00 Zapytanie ofertowe.pdf pdf 590.43 2022-01-10 14:34:00 Proceeding
04 Zał. nr 4 Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia PG.docx docx 197.81 2022-01-10 14:34:00 Criterion
05 Zał.nr 5 Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia składany w celu zdobycia dodatkowych punktów..docx docx 197.31 2022-01-10 14:34:00 Criterion
03 Zał. nr 3 Formularz ofertowy.docx docx 38.18 2022-01-10 14:34:00 Criterion
2022-02-15 Wyłonienie .pdf pdf 514.95 2022-02-15 08:22:47 Public message

Announcements

2022-02-15 08:22 Piotr Ratajczyk
Zestawienie porównania i oceny ofert

1. W celu udzielenia zamówienia na Usługę konsultacji prawnych w zakresie tworzenia Centrów Usług Społecznych (CUS) oraz procesu deinstytucjonalizacji (DI) w związku z realizacją projektu partnerskiego pn.: „Liderzy kooperacji” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna” - „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy społecznej i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji” pn. ”Liderzy kooperacji”. przeprowadzono postępowanie na potrzeby komórki organizacyjnej Wydział Projektów
2. 10-01-2022r. zamieszczono zapytanie ofertowe na stronie postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/560113
3. W terminie składania ofert, tj. do 18-01-2022 r. do godziny 10:00:00 wpłynęła 1 (jedna) oferta.
4. Wybrano ofertę najkorzystniejszą pod względem przyjętych kryteriów oceny ofert spośród ofert spełniających wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym, tj. ofertę – JACEK GODLEWSKI "GODLEWSKI - KANCELARIA RADCY PRAWNEGO".

2022-02-15 Wyłonieni [...].pdf

2022-01-18 10:00 Buyer message (Zamawiający informuje, że na realizację przedmiotu zamówienia może przeznaczyć kwotę nie wyższą niż 40 500,00 zł gross (słownie złotych: czterdzieści tysięcy pięćset złotych 00/100).

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Zał. nr 3 Formularz ofertowy - Proszę o załączenie wymaganego dokumentu Attachment required

03 Zał. nr 3 Formula [...].docx

(0)
2 Zał. nr 4 Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia - Proszę o załączenie wymaganego dokumentu Attachment required

04 Zał. nr 4 Wykaz o [...].docx

(0)
3 Zał. nr 5 Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia składany w celu zdobycia dodatkowych punktów - Kryterium 2 - Doświadczenie konsultanta.

05 Zał.nr 5 Wykaz os [...].docx

(0)
Unlock the form

The number of page views: 300