Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: SŚ.271.1. U.2021 Usługa transportowa dla seniorów z Klubu Seniora we Władysławowie

Deadlines:
Published : 07-01-2022 14:44:00
Placing offers : 17-01-2022 10:00:00
Offers opening : 17-01-2022 10:15:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zamawiający zastrzega , że na każdym etapie postępowania może  je unieważnić, a w szczególności  gdy:

1)  nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 4;

2)     cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

3)  wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Zalacznik nr 2 - formularz ofertowy.doc doc 41 2022-01-07 14:44:00 Proceeding
załącznik nr 1 - opis zamówienia.pdf pdf 444.51 2022-01-07 14:44:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - wzór umowy.pdf pdf 282.47 2022-01-07 14:44:00 Proceeding
zapytanie ofertowe.pdf pdf 1101.41 2022-01-07 14:44:00 Proceeding
Zalacznik nr 2 - formularz ofertowy.doc doc 41 2022-01-07 14:44:00 Subject of the order
Załącznik nr 3 - wzór umowy.pdf pdf 282.47 2022-01-07 14:44:00 Criterion
otwarcie.pdf pdf 242.1 2022-01-17 11:46:27 Public message
wybór.pdf pdf 665.86 2022-01-18 09:23:37 Public message

Announcements

2022-01-18 09:23 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

wybór.pdf

2022-01-17 11:46 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert.

otwarcie.pdf

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 usługa transportowa • wyjazd i powrót - Wejherowo, Filharmonia – ok. 62 km, w m-cu lutym, • wyjazd i powrót - zamek w Malborku – ok. 244 km, w m-cu kwietniu, • wyjazd i powrót - Gdańsk – ok. 120 km, w m-cu czerwcu, • wyjazd i powrót - Wejherowo, Pałac – ok. 62 km, w m-cu sierpniu, • wyjazd i powrót - Hel – ok 80 km, październiku, • wyjazd i powrót - Gdańsk – ok 120 km, w m-cu grudniu.

Zalacznik nr 2 - for [...].doc

1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.6679 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value Attachment required 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 7 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"

Załącznik nr 3 - wzó [...].pdf

(0)
3 Termin realizacji - 2022 rok (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym ubezpieczenie autokaru i pasażerów. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views: 125