Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: DT/01/2022 Dostawę, naprawę, demontaż i montaż taśm gumowych, olejo- i tłuczczo- odpornych dla przenośników i separatorów w MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Lokalnej 11.

Szymon Łakota
MASTER - Odpady i Energia Sp. z o.o. Department: Wydział ds. Utrzymania Obiektu i Zaopatrzenia
Deadlines:
Published : 05-01-2022 15:19:00
Placing offers : 24-01-2022 10:00:00
Offers opening : 24-01-2022 10:05:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie taśmy 2022 r..pdf pdf 142.71 2022-01-05 15:19:00 Proceeding
SWZ - taśmy 2022.pdf pdf 1905.93 2022-01-05 15:19:00 Proceeding
SWZ - Dostawa taśm 2022 r..docx docx 97.06 2022-01-05 15:19:00 Proceeding
załącznik nr 1 - Formularz oferty z kalkulacją - załącznik poprawiony.docx docx 28.62 2022-01-05 15:19:00 Proceeding
załącznik nr 2 ośw.docx docx 16.1 2022-01-05 15:19:00 Proceeding
Wykaz dostaw- załącznik nr 4.doc doc 38 2022-01-05 15:19:00 Proceeding
Oświadczenie grupa kapitałowa załacznik nr 3.doc doc 67 2022-01-05 15:19:00 Proceeding
Wyjaśnienia i zmiany z dnia 12.01.2022 r..pdf pdf 228.75 2022-01-12 13:29:12 Public message
załącznik nr 1 - Formularz oferty z kalkulacją - załącznik poprawiony gwarancja.docx docx 28.18 2022-01-12 13:59:38 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 13.31 2022-01-24 14:01:24 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 33.29 2022-01-24 14:01:24 Public message
Wybór Wykonawcy.pdf pdf 55.92 2022-01-26 14:23:56 Public message

Announcements

2022-01-26 14:23 Szymon Łakota Rozstrzygnięcie postępowanie
(w załączeniu)

Wybór Wykonawcy.pdf

2022-01-24 14:01 Szymon Łakota Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

Informacja z otwarci [...].pdf

2022-01-24 10:00 Buyer message 430.500,00 Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia.
2022-01-12 13:59 Szymon Łakota Szanowni Państwo w załączeniu poprawiony formularz oferty uwzględniający kryterium:

Okres gwarancji

załącznik nr 1 - For [...].docx

2022-01-12 13:29 Szymon Łakota Szanowni Państwo,
W załączeniu wyjaśnienia oraz informacja o zmianach terminu składania i otwarcia ofert.

Wyjaśnienia i zmiany [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 504