Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: 8/2022 Wykonanie usługi przeprowadzenia prób odbiorczych testerów tarcia

Deadlines:
Published : 05-01-2022 14:35:00
Placing offers : 17-01-2022 08:00:00
Offers opening : 17-01-2022 08:30:00
Procedure: PL - Tryb Podstawowy (art. 275)
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

- podpisem zaufanym,

- lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 99.75 2022-01-05 14:35:00 Proceeding
SWZ - sprawa nr 8_2022.docx docx 63.47 2022-01-05 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SWZ - Druk oferta.docx docx 36.04 2022-01-05 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków.docx docx 23.36 2022-01-05 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.docx docx 49.94 2022-01-05 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz usług.doc doc 34 2022-01-05 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Program prób odbiorczych (...).pdf pdf 3502.79 2022-01-05 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SWZ - wzór protokołu z prób odbiorczych (...).doc doc 79.5 2022-01-05 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SWZ - Karta kalibracji testera tarcia.docx docx 50.15 2022-01-05 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SWZ - oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 117 ust. 4 pzp.docx docx 22.32 2022-01-05 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SWZ - wykaz urządzeń.docx docx 21.72 2022-01-05 14:35:00 Proceeding
Załącznik nr 10 do SWZ - Umowa nr 101-3RBLog-26-2021.pdf pdf 63309.58 2022-01-05 14:35:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie.pdf pdf 36.92 2022-01-12 09:52:39 Public message
Wyjasnienia, zmiana tresci SWZ - 12.01.doc doc 35.5 2022-01-12 09:52:39 Public message
informacja z otwarcia ofert.doc doc 63 2022-01-17 10:05:11 Public message
Wyniki - strona.doc doc 28.5 2022-01-20 14:52:06 Public message
Informacja z art. 222 ust 4.docx docx 13.94 2022-01-17 08:00:00 Public message

Announcements

2022-01-20 14:52 Agata Modrzewska Wybór oferty najkorzystniejszej

Wyniki - strona.doc

2022-01-17 10:05 Agata Modrzewska Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].doc

2022-01-17 08:00 Buyer message Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z art. 22 [...].docx

2022-01-12 09:52 Agata Modrzewska Wyjaśnienia i zmiana treści SWZ

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjasnienia, zmiana [...].doc

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Dokumenty jawne np. Oferta/wniosek wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego opatrzone podpisem elektronicznym. Wymogi dotyczące podpisu elektronicznego zostały szczegółowo wyjaśnione pod linkiem: bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Dokumenty niejawne np. Tajemnica przedsiębiorstwa - W tym miejscu załącz opatrzone podpisem elektronicznym dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649). Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych tajemnicą przedsiębiorstwa nie mogą być informacje, o których mowa w art. 222 ust.5 ustawy Pzp. (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 463